Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult u de achterzijde van de stempas in. U kunt alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente stemt. Vergeet niet uw handtekening te zetten en geef een (kopie van) uw legitimatiebewijs mee. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Let op: degene die u machtigt moet tegelijkertijd met uw stem ook de eigen stem uitbrengen. 

Schriftelijke machtiging

U kunt een schriftelijke machtiging aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Deze moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.