Stembureauleden gezocht

Gemeenteraadsverkiezingen

Op maandag 14, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij deze verkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad van onze gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen brengen altijd veel kiezers hun stem uit. Om alles in goede banen te leiden, zijn we daarom ook dit jaar weer op zoek naar mensen die willen helpen als stembureaulid of stemmenteller.

Meld u aan als voorzitter, stembureaulid of teller!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die op één van de stembureaus zitting willen nemen als voorzitter, stembureaulid of teller.

Omdat stembureauleden over voldoende kennis en vaardigheden moeten beschikken op het terrein van het verkiezingsproces is het volgen van een e-learning en het afleggen van een toets verplicht.

Om u aan te melden als voorzitter, stemburealid of teller hoeft u niet afkomstig te zijn uit onze gemeente. 

We hebben ervoor gekozen het advies van de Kiesraad op te volgen die adviseert geen personen die politiek actief zijn in de gemeente te plaatsen op een stembureau in onze gemeente.

U bent:

- minimaal 18 jaar (teller minimaal 16 jaar)

- inzetbaar op 14, 15 en/of 16 maart 2022

- nauwkeurig, alert, en in staat tot het opvolgen van aanwijzingen door de voorzitter van het stembureau.

Wij verwachten van alle stembureauleden dezelfde enthousiaste houding en inzet. Het is noodzakelijk dat u in teamverband kunt werken.

Het tellen van de stemmen is een sportieve aangelegenheid:

  • De stembiljetten liggen gedeeltelijk op de grond en u zult gedurende de avond regelmatig moeten bukken / op de grond zitten
  • De stapels liggen per partij apart. U blijft dus goed in beweging wanneer u de stembiljetten gaat sorteren.

Als voorzitter bent u verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken op het stembureau en stuurt u de overige stembureauleden aan.  U kunt uzelf alleen als voorzitter aanmelden wanneer u ervaring hebt als stembureaulid/voorzitter bij een eerdere verkiezing.

Ook moet je als voorzitter de beschikking hebben over een auto voor het ophalen en/of wegbrengen van de verkiezingsmaterialen. Enige digitale vaardigheid is ook gewenst, omdat wij werken met een stemhulp op een laptop of tablet.

De voorzitter voor de hele dag of de ochtendploeg haalt tussen 06.00 en 06.30 uur de benodigde verkiezingsmaterialen op het gemeentehuis op. Net als de overige stembureauleden ben je om 06.45 uur op het stembureau aanwezig en draagt u bij het werken in shifts uw werkzaamheden om 14.45 uur over aan de volgende voorzitter.

Zit u in de middag/avondploeg? Dan bent u op woensdag 16 maart na het sluiten van het stembureau verantwoordelijk voor een goed verloop van het tellen van de stemmen. Aan het einde van de telling levert u het proces-verbaal en de verkiezingsmaterialen weer in op het gemeentehuis.

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart hoeven er geen stemmen geteld te worden. U levert dan direct na het sluiten van het stembureau het proces-verbaal en de verkiezingsmaterialen in op het gemeentehuis.

Als u zich aanmeld als voorzitter krijgt u een vergoeding van €10,80 bruto per uur en zal er voor eten en drinken gezorgd worden. 

Aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen als voorzitter

Als stembureaulid bent u verantwoordelijk voor de taak die u, in overleg met de voorzitter, wordt toebedeeld.  De voorzitter en stembureauleden zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces.

Als lid van de ochtendploeg bent u om 06.45 uur aanwezig op het stembureau en helpt u met het opbouwen en inrichten.

Als lid van de middag/avondploeg helpt u op woensdag 16 maart mee met het tellen van de uitgebrachte stemmen zodra het stembureau sluit. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Als u zich aanmeld als stembureaulid krijgt u een vergoeding van €10,80 bruto per uur en zal er voor eten en drinken gezorgd worden. 

Aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen als stembureaulid

Als teller helpt u met het tellen van de stembiljetten. U wordt om 20.45 uur, net voor sluitingstijd van het stembureau, op het stembureau verwacht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen als teller

Als u zich aanmeld als teller krijgt u een vaste vergoeding van €50,- en zal er voor drinken gezorgd worden. 

Als een stembureaulid vlak voor de dag van de verkiezing of op de dag zelf gezondheidsklachten heeft, zullen we een plaatsvervangend stembureaulid inschakelen. We zullen hier onze reservelijst voor aanspreken. Op deze reservelijst staan alle mensen die zich hebben opgegeven maar die we niet hebben kunnen plaatsen. 

We proberen begin februari de indeling klaar te hebben. Zo weten stemburealeden of ze ingedeeld zijn of op de reservelijst staan.