Q&A Het nieuwe inzamelen

Ondergrondse containers

Waar komen de ondergrondse containers voor restafval te staan?

Als de locaties bekend zijn, krijgt u met de post een plattegrond thuisgestuurd met de locaties bij u in de buurt. Op de website www.geertruidenberg.nl/afvalscheiden staan alle locaties digitaal op een plattegrond. Kijk bij het kopje van de kern waarin u woont.

Kan ik bezwaar maken tegen de containerlocatie?

De inwoners van de kern Raamsdonksveer kunnen tussen 10 februari t/m 24 maart 2022 een zienswijze indienen op het locatieplan. Na deze periode maken we een definitief locatieplan en gaan we starten met het plaatsen van de containers.

De inwoners van de kern Raamsdonk hebben tot 1 maart 2022 de tijd om een reactieformulier in te vullen. Alle reactieformulieren nemen wij mee bij het maken van het ontwerp locatieplan. Als dit ontwerp klaar is, wordt het 6 weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Na deze periode maken we een definitief locatieplan en gaan we starten met het plaatsen van de containers.

Hoe werkt de ondergrondse container?

Houdt de milieupas voor de paslezer op de container. De deksel gaat open, plaats het afval in de bak en sluit de deksel. Herhaal dit als u meer afvalzakken wilt aanbieden.

Milieupas

Wat is een milieupas? En hoe werkt de pas?

De milieupas hoort bij uw woning. Elke inwoner van de gemeente Geertruidenberg krijgt automatisch een afvalpas thuisgestuurd. Hiermee kunt u alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente openen.

Ik heb geen milieupas ontvangen, wat nu?

Alle inwoners krijgen automatisch een milieupas thuisgestuurd. De inwoners van de Kern Geertruidenberg hebben de milieupas ontvangen. Inwoners van de kernen Raamsdonksveer en Raamsdonk ontvangen de milieupas tegen de tijd dat zij de ondergrondse containers gaan gebruiken.

Ik ben mijn milieupas verloren, of mijn milieupas is stuk. Wat moet ik doen?

Bij verlies, diefstal of beschadiging kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen tegen betaling. Dit kost 25,-. U kunt de pas online aanvragen via de website van de gemeente Geertruidenberg.nl/afval of telefonisch via 14 0162

Hoe betaal ik via de milieupas?

Op uw milieupas staan tikken. U krijgt per kalenderjaar 78 gratis tikken. Elke keer dat u afval in de container doet, registreert de container een tik. Heeft u meer tikken nodig? Dan kunt u voor 2,- per stuk tikken bijkopen via www.geertruidenberg.nl/afval

Hoeveel tikken staan er op mijn pas?

Uw saldo verschijnt op het display van de ondergrondse container tijdens het storten van afval. Ook kunt u inloggen via www.geertruidenberg.nl/afval/. Elke inwoner krijgt per kalenderjaar 78 gratis tikken.

Wisselen deksel container

Wanner wordt mijn restafvalcontainer voor het laatst geleegd?

In Raamsdonksveer en Raamsdonk wijzigt de inzameling in mei/juni 2022. De datum is afhankelijk van de inzamelroute en ziet u op de afvalkalender.

Na de laatste keer legen krijgt de grijze container een nieuwe oranje deksel. Vanaf dat moment brengt u het restafval naar een ondergrondse container in de buurt en verzamelt u het verpakkingsafval (PMD: plastic, metalen/blik en drankenkartons) in de container met oranje deksel.

Wanneer wordt de deksel gewisseld?

Na de laatste keer inzamelen van het restafval (in de kern Raamsdonksveer en Raamsdonk in mei/juni 2022) moet u de container buiten laten staan. Een externe partij komt langs om de deksel de wisselen. Let op: dit kan maximaal drie werkdagen duren. Laat de container dus buiten staan tot er een oranje deksel op zit.

Wat moet ik doen voor het wisselen van de deksel?

Zet de container na de laatste keer restafval inzamelen buiten staan tot de nieuwe deksel erop zit. Let op: dit kan maximaal drie werkdagen duren. Laat de container dus buiten staan tot er een oranje deksel op zit.

Ik ben niet thuis om de container aan de straat te zetten, wat moet ik doen?

Vraag uw buren of kennissen om de container buiten te zetten. Lukt het echt niet? Neem contact op met de uitvoerende partij: 085-0704280.

Mijn deksel is niet gewisseld, wat moet ik doen?

Neem contact op met de uitvoerende partij: 085-0704280.

Is het wisselen van de deksel verplicht?

Ja, het restafval wordt niet meer opgehaald in de grijze containers. Als uw deksel niet is gewisseld, zal de inzamelaar de container niet meer legen.

Kan ik nog de speciale groene zak aan de straat zetten?

U krijgt een brief met informatie tot wanneer u precies de speciale groene zak aan de straat kunt zetten. Daarna kunt u deze zakken niet meer aan de straat zetten. De inzamelaar neemt dan geen losse zakken meer mee. In Raamsdonksveer en Raamsdonk wijzigt de inzameling in mei/juni 2022.

Moet ik de speciale groene zakken blijven gebruiken om het verpakkingsafval in mijn container met oranje deksel te doen?

Nee, u mag het verpakkingsafval los of in een eigen doorzichtige zak in de container verzamelen. De groene zakken zijn niet meer verplicht.

Hoogbouw en appartementen

Wanneer worden de verzamelcontainers voor verpakkingsafval verplaatst?

In de kern Raamsdonksveer en Raamsdonk verplaatsen we in april/mei de verzamelcontainers voor verpakkingsafval zodat ze dichter bij appartementencomplexen staan. Hierdoor hoeft u minder ver te lopen.

Kan iedereen de verzamelcontainers voor verpakkingsafval openen?

De containers voor verpakkingsafval zijn alleen bedoeld voor inwoners uit appartementencomplexen. De containers worden daarom binnenkort afgesloten zodat andere inwoners er geen gebruik meer van kunnen maken. De containers zijn vanaf dan door inwoners uit appartementencomplexen gratis te openen met de milieupas.

Moet ik betalen voor het aanbieden van verpakkingsafval en GFT-E?

Nee, er worden voor beide containers geen tikken geregistreerd en gebruik van de containers is voor u dus gratis.

Luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers en incontinentiemateriaal?

Op een aantal plaatsen in Geertruidenberg en Raamsdonksveer staan luiercontainers. Ook plaatsen we nog een container voor luiers in de kern Raamsdonk. Hier kunt u babyluiers en incontinentiemateriaal naar toe brengen.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u veel extra afval heeft, dan kunt u extra saldo op uw afvalpas aanvragen. Als u een bewijs van een medische indicatie kunt laten zien is dit gratis. Neem hiervoor contact op via projectteamafval@geertruidenberg.nl  

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

Als u in uw eigen kring niemand heeft die u kan helpen met het wegbrengen van het afval, dan heeft de gemeente een servicepunt van vrijwilligers die u kunnen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met afvalscheiden@geertruidenberg.nl

Meer informatie

De afvalapp (AfvalWijzer)

Via de Afvalwijzer app en website www.afvalwijzer.nl vindt u de actuele afvalkalender. Ook kunt u daar alle locaties van de containers in de gemeente vinden. In de toekomst krijgt u steeds meer informatie via de AfvalWijzer app. Gebruikt u de app nog niet? Download de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android). 

Heeft u meer vragen?

Stuur een mail naar afvalscheiden@geertruidenberg.nl