Q&A Het nieuwe inzamelen

Ondergrondse containers

Waar komen de ondergrondse containers voor restafval te staan?

Als de locaties bekend zijn, krijgt u met de post een plattegrond thuisgestuurd met de locaties bij u in de buurt. Op de website staan alle locaties digitaal op een plattegrond. Ook vindt u alle containers in de AfvalWijzer app.

Hoe werkt de ondergrondse container?

Houdt de milieupas voor de paslezer op de container. De deksel gaat open, plaats het afval in de bak en sluit de deksel. Herhaal dit als u meer afvalzakken wilt aanbieden.

Milieupas

Wat is een milieupas? En hoe werkt de pas?

De milieupas hoort bij uw woning. Elke inwoner van de gemeente Geertruidenberg krijgt automatisch een afvalpas thuisgestuurd. Hiermee kunt u alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente openen.

Ik heb geen milieupas ontvangen, wat nu?

Alle inwoners van de kern Geertruidenberg hebben op zaterdag 23 oktober een brief ontvangen met daarbij de nieuwe milieupas. Het kan soms voorkomen dat er bij de verzending iets fout is gegaan. Heeft u geen pas ontvangen? Stuur dan een mail naar projectteamafval@geertruidenberg.nl. Wij sturen een nieuwe pas naar u op.

Ik ben mijn milieupas verloren, of mijn milieupas is stuk. Wat moet ik doen?

Bij verlies, diefstal of beschadiging kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen tegen betaling. Dit kost €25,-. U kunt de pas online aanvragen via de website van de gemeente www.geertruidenberg.nl/afval of telefonisch via 14 0162

Hoe betaal ik via de milieupas?

Op uw milieupas staan tikken. U krijgt per kalenderjaar 78 gratis tikken. Elke keer dat u afval in de container doet, registreert de container een tik. Heeft u meer tikken nodig? Dan kunt u voor €2,- per stuk tikken bijkopen via www.geertruidenberg.nl/afval

Hoeveel tikken staan er op mijn pas?

Uw saldo verschijnt op het display van de ondergrondse container tijdens het storten van afval. Ook kunt u inloggen via www.geertruidenberg.nl/afval/. Elke inwoner krijgt per kalenderjaar 78 gratis tikken.

Woont u in de kern Geertruidenberg? Dan heeft u eind oktober 2021 een nieuwe milieupas ontvangen waar 15 gratis tikken op staan die tot het einde van het jaar geldig zijn. Vanaf 2022 krijgt u 78 gratis tikken.

Wisselen deksel container

Wanneer wordt mijn restafvalcontainer voor het laatst geleegd?

In de kern Geertruidenberg wordt op 26 oktober of op 9 november voor de laatste keer de container voor restafval geleegd. De datum is afhankelijk van de inzamelroute en ziet u op de afvalkalender.

Na de laatste keer legen krijgt de grijze container een nieuwe oranje deksel. Vanaf dat moment brengt u het restafval naar een ondergrondse container in de buurt en verzamelt u het verpakkingsafval (PMD: plastic, metalen/blik en drankenkartons) in de container met oranje deksel.

In Raamsdonksveer wijzigt de inzameling begin 2022 en in Raamsdonk in het voorjaar van 2022.

Wanneer wordt de deksel gewisseld?

Na de laatste keer inzamelen van het restafval (in de kern Geertruidenberg op 26 oktober of 9 november 2021) moet u de container buiten laten staan. Een externe partij komt langs om de deksel de wisselen. Let op: dit kan maximaal drie werkdagen duren. Laat de container dus buiten staan tot er een oranje deksel op zit.

Wat moet ik doen voor het wisselen van de deksel?

Zet de container na de laatste keer restafval inzamelen buiten staan tot de nieuwe deksel erop zit. In de kern van Geertruidenberg is dat op 26 oktober of 9 november. Let op: dit kan maximaal drie werkdagen duren. Laat de container dus buiten staan tot er een oranje deksel op zit.

Ik ben niet thuis om de container aan de straat te zetten, wat moet ik doen?

Vraag uw buren of kennissen om de container buiten te zetten. Lukt het echt niet? Neem contact op met de uitvoerende partij: 085-0704280.

Mijn deksel is niet gewisseld, wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente via projectteamafval@geertruidenberg.nl

Is het wisselen van de deksel verplicht?

Ja, het restafval wordt niet meer opgehaald in de grijze containers. Als uw deksel niet is gewisseld, zal de inzamelaar de container niet meer legen.

Kan ik nog de speciale groene zak aan de straat zetten?

Op 2 november zamelen we in Geertruidenberg voor de laatste keer de speciale groene zakken in. Daarna kunt u deze zakken niet meer aan de straat zetten. De inzamelaar neemt dan geen losse zakken meer mee.

In Raamsdonksveer en Raamsdonk blijven we de speciale groene zakken nog wel inzamelen. In Raamsdonksveer wijzigt de inzameling begin 2022 en in Raamsdonk in het voorjaar van 2022.

Moet ik de speciale groene zakken blijven gebruiken om het verpakkingsafval in mijn container met oranje deksel te doen?

Nee, u mag het verpakkingsafval los of in een eigen doorzichtige zak in de container verzamelen. De groene zakken zijn niet meer verplicht.

Verpakkingsafval

Waar staan de verzamelcontainers voor verpakkingsafval? 

We hebben de verzamelcontainers voor verpakkingsafval verplaatst naar de appartementencomplexen. De containers zijn alleen bedoeld voor inwoners uit die complexen en worden daarom binnenkort afgesloten zodat andere inwoners er geen gebruik meer van kunnen maken. De containers zijn vanaf dan alleen door inwoners uit appartementencomplexen gratis te openen met de milieupas.

In Raamsdonksveer wijzigt de inzameling begin 2022 en in Raamsdonk in het voorjaar van 2022. Rond die tijd verplaatsen we daar ook de containers voor verpakkingsafval.

Hoogbouw en appartementen

Kan iedereen de verzamelcontainers voor verpakkingsafval openen?

De containers voor verpakkingsafval zijn alleen bedoeld voor inwoners uit appartementencomplexen. De containers worden daarom binnenkort afgesloten zodat andere inwoners er geen gebruik meer van kunnen maken. De containers zijn vanaf dan door inwoners uit appartementencomplexen gratis te openen met de milieupas.

Moet ik betalen voor het aanbieden van verpakkingsafval en GFT-E?

Nee, er worden voor beide containers geen tikken geregistreerd en gebruik van de containers is voor u dus gratis.

Luiers en medisch afval

Komen er meer luiercontainers in Geertruidenberg? 

We hebben een extra luiercontainer geplaatst aan het Schonckplein in Geertruidenberg. Op de hoek van de Emmaweg/Koestraat stond al een luiercontainer. De actuele locaties van alle containers vindt u in de AfvalWijzer app of op de digitale plattegrond op www.geertruidenberg.nl/afvalscheiden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u veel extra afval heeft, dan kunt u extra saldo op uw afvalpas aanvragen. Als u een bewijs van een medische indicatie kunt laten zien is dit gratis. Neem hiervoor contact op via projectteamafval@geertruidenberg.nl  

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

Als u in uw eigen kring niemand heeft die u kan helpen met het wegbrengen van het afval, dan heeft de gemeente een servicepunt van vrijwilligers die u kunnen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met afvalscheiden@geertruidenberg.nl

Meer informatie

De afvalapp (AfvalWijzer)

Via de Afvalwijzer app en website www.afvalwijzer.nl vindt u de actuele afvalkalender. Ook kunt u daar alle locaties van de containers in de gemeente vinden. In de toekomst krijgt u steeds meer informatie via de AfvalWijzer app. Gebruikt u de app nog niet? Download de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android). 

Heeft u meer vragen?

Stuur een mail naar afvalscheiden@geertruidenberg.nl