Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en daardoor ook goedkoper maken.

De Omgevingswet

De omgevingswet combineert 26 wetten tot 1 wet. Het uitgangspunt is minder regels en meer ruimte voor initiatieven.

Omgevingsvisie: Samen de ruimte máken!

In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt.

Infografic omgevingsplan

Het omgevingsplan

Nu de omgevingsvisie vastgesteld is, start de gemeente in 2022 met de omgevingsplannen. De gemeente kan in het plan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid.