Omgevingswet

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en daardoor ook goedkoper maken.

De Omgevingswet

De omgevingswet combineert 26 wetten tot 1 wet. Het uitgangspunt is minder regels en meer ruimte voor initiatieven.

Omgevingsvisie: Samen de ruimte máken!

In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt.

Praat mee over de Omgevingsvisie

Hoe zie jij de toekomst van onze gemeente? Dat was het hoofdthema tijdens de 4 VisieCafés. Op 16 januari gingen zo’n vijftig inwoners met elkaar in debat tijdens het SlotCafé in Theek 5.