Impressie van het GW-platform op zee

IJmuiden Ver Alpha

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding mogelijk maken. Deze verbinding loopt van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Hiermee kunnen ze de windparken op zee aansluiten op het elektriciteitsnet op het vasteland. Het bestaande hoogspanningsstation in Geertruidenberg was in beeld als mogelijke aansluiting. Op woensdag 25 november maakte het ministerie bekend dat het voorkeursalternatief de route naar Borssele via het Veerse Meer is geworden. Het hoogspanningsstation in Geertruidenberg is daardoor uit beeld. 

Afweging keuze

Uit de onderzoeken bleek dat het alternatief naar Borssele het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom dit project? Kijk dan op de projectwebsite van Net op Zee Ver Alpha of bel met Bureau Energieprojecten via 070 379 89 79.

infographic project

 

Tijdlijn project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha