Hermenzeil

Foto Hermenzeil

Hermenzeil

In het voorjaar van 2019 startten we, samen met de provincie Noord-Brabant, de verkoopprocedure van jachthaven en recreatiecentrum Hermenzeil in Raamsdonk. We gingen op zoek naar een integere partij die op deze mooie plek een levendige recreatieonderneming wil realiseren.

Laatste ontwikkelingen 

Na een aanbestedingstraject werd in augustus 2020 een geïnteresseerde partij, Europarcs, gevonden. Er volgde een uitgebreide en zorgvuldige verkoopprocedure. In februari 2022 besloot deze partij zich alsnog terug te trekken. Het bedrijf richt zich meer en meer op de ontwikkeling van andere projecten, met name in het buitenland. In deze fase van de procedure was terugtrekken nog mogelijk. Een flinke tegenvaller in het proces. 

Het college heeft op 8 maart 2022 besloten de huidige verkoopprocedure te beëindigen. De gemeente start ook niet direct met een nieuwe verkoopprocedure. Het college nam dit besluit in afstemming met Provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad.

Vervolgstappen

De verkoopprocedure is met het besluit van het college nu ook formeel beëindigd. Het college onderzoekt de komende tijd de mogelijkheden voor de toekomst van Hermenzeil en stemt hierover af met de provincie en gemeenteraad. De raad neemt hierover uiteindelijk een besluit. Op dit moment is een tijdsplanning nog niet bekend.

Voorgeschiedenis

Eind 2017 kochten we, met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, Hermenzeil. Hiermee wilden we criminele activiteiten op deze locatie tegengaan en in de toekomst voorkomen. In augustus 2018 besloot de gemeenteraad dat de nieuwe invulling moet bijdragen aan de toeristisch-recreatieve doelstellingen in het gebied. Daarna is in het voorjaar van 2019 de verkoopprocedure gestart. Na een selectieprocedure werd in augustus 2020 een geïnteresseerde partij gevonden. Er volgde een uitgebreide en zorgvuldige verkoopprocedure. In februari 2022 besloot de geïnteresseerde partij zich alsnog terug te trekken. Waardoor gemeente en provincie zich nu opnieuw beraden op toekomstplannen voor Hermenzeil.

Vragen?

Heeft u vragen over Hermenzeil of wilt u graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar hermenzeil@geertruidenberg.nl

NB: Dit e-mailadres is niet bestemd voor persvragen, hiervoor gebruikt u: communicatie@geertruidenberg.nl