Praat mee over de Omgevingsvisie

Het SlotCafé: samen aan de slag voor de toekomst van de gemeente!

Het SlotCafé op donderdag 16 janauriMoeten onze centra levendiger en aantrekkelijker worden door meer horeca en winkels? Moet er meer groen in de gemeente komen, ook als dit ten koste gaat van verharding? En moet het beleid in het buitengebied flexibeler worden, waardoor op den duur agrarische bedrijven verdwijnen? Zo’n vijftig inwoners gingen hierover in debat tijdens het SlotCafé in Theek 5 op donderdag 16 januari.

Samen  aan de slag voor de toekomst!

Het SlotCafé was het vervolg van de VisieCafés die we in november organiseerden. Inwoners, bedrijven en organisaties gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente. Tijdens het SlotCafé keken we naar de resultaten. Welke onderwerpen vinden we nu echt belangrijk, waar moeten we mee aan de slag en wat zijn de voor- en nadelen van deze maatregelen? Als belangen botsen, welke keuzes maken we dan? De opbrengsten zijn inbreng voor de gemeenteraad: deze maakt straks de keuzes. 

Verslagen

Inwoners, bedrijven en organisaties gingen op 12, 14, 21 en 26 november tijdens de VisieCafés in gesprek over hoe onze gemeente de komende twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving. Op 16 januari vond het SlotCafé plaats. De verslagen vind je hieronder.

12112019 Verslag VisieCafé Buitengebied

14112019 Verslag VisieCafé Raamsdonksveer

21112019 Verslag VisieCafé Raamsdonk

26112019 Verslag VisieCafé Geertruidenberg

Verslag online enquête via website Geertruidenberg.ikpraatmee.nl 

16012020 Verslag SlotCafé

Omgevingsvisie gaat over de langetermijnvisie voor jouw woon- en leefomgeving

De Omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Verplicht voor het Rijk, provincies en gemeenten, dus ook voor de gemeente Geertruidenberg. In de Omgevingsvisie staan de kenmerken en waarden van onze gemeente nu en de ambities voor de toekomst. Kenmerken en waarden van nu zijn bijvoorbeeld de cultuurhistorie van Geertruidenberg, de gezellige winkels in Raamsdonksveer en het open agrarische landschap van het buitengebied. De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen mogelijk zijn en waar jij als bewoner, bedrijf of organisatie initiatief kan nemen. De omgevingsvisie is dus de strategische langetermijnvisie en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.

Per gebied maken we keuzes

In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Maar ook over de grote veranderingen; er komen steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren, het klimaat verandert en daar moeten we wat mee. Daarnaast gaan we ook over op nieuwe, duurzame energiebronnen, moet de landbouw in de toekomst anders en gaan we steeds meer zaken digitaal regelen.  Dit zijn allemaal veranderingen waar de Omgevingsvisie straks op in moet spelen.

In de Omgevingsvisie kijken we niet meer apart naar verschillende thema’s, bijvoorbeeld alleen naar groen, of alleen naar parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen we doelen en ambities aan. De visie vormt straks de basis voor de invulling van andere middelen van de wet: programma's, het Omgevingsplan en vergunningen.

Heb jij al eens eerder meegedacht?

In het verleden heeft de gemeente al eerder bewoners gevraagd om mee te denken, bijvoorbeeld bij de structuurvisie en toekomstvisie. De omgevingsvisie bouwt straks verder op wat er al eerder is opgehaald in die voorgaande visies. Nieuw is echter dat de omgevingsvisie ook voor ieder van de vier deelgebieden (Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en het buitengebied) een aparte invulling kan geven. Sommige zaken vinden we bijvoorbeeld in de centra wel belangrijk, maar zijn dat minder in het buitengebied. Daar biedt de omgevingsvisie ruimte voor. Daarnaast gaan we het ook over bredere thema’s hebben zoals gezond leven. De omgevingsvisie gaat straks ook voor jou gelden, dus daarom is het belangrijk dat ook jij hierbij meedenkt en meedoet!

Kinderen kleuren en tekenen mee

Onze kinderen zijn onze toekomst. Daarom willen we ook graag weten wat hun ideeën zijn voor de toekomst van onze gemeente. Voor kinderen tot 6 jaar houden we een kleurwedstrijd en voor de kinderen vanaf 6 jaar een tekenwedstrijd. De kleurplaten en tekeningen kun je o.a. ophalen bij het gemeentehuis. Ook kun je ze hier downloaden . En natuurlijk hebben we een leuke verrassing voor de winnaars.

Doe mee. Praat mee. Laat je inspireren en doe nieuwe inzichten op. Zo werken we samen aan een mooi, sociaal en gezond Geertruidenberg.