Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij die mee wil doen aan verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Ondersteuningsverklaringen zijn verklaringen van kiezers waaruit blijkt dat zij de deelname van deze partij aan de verkiezing steunen. De ondersteuningsverklaring wordt ondertekent op het gemeentehuis. Een ambtenaar controleert de ondersteuningsverklaring.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

U mag een ondersteuningsverklaring afleggen als:

  • de partij wil meedoen aan de verkiezing
  • u mag stemmen voor de verkiezing waaraan de partij wil meedoen
  • u niet meer dan één ondersteuningsverklaring aflegt

U kunt hiervoor het beste een afspraak maken, dan weet u zeker dat u snel geholpen wordt. Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023.

Wat neemt u mee?

  • Een geldig identiteitsbewijs en
  • Een ingevulde, maar niet ondertekende ondersteuningsverklaring. Deze kunt u krijgen bij de politieke partij die u wilt ondersteunen.

Let op: u mag de ondersteuningsverklaring pas ondertekenen waar de ambtenaar die de verklaring controleert bij is.

De ambtenaar controleert uw identiteit en of u voldoet aan de voorwaarden voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring. Ook controleert de ambtenaar of de ondersteuningsverklaring goed is ingevuld. Als alles klopt, ondertekent de ambtenaar de verklaring en geeft deze weer aan u terug. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de ondersteuningsverklaring weer terechtkomt bij de politieke partij die u wilt ondersteunen.