Ondersteuning culturele infrastructuur

De coronamaatregelen voor de cultuursector zijn zwaar geweest en ook nu nog zijn er nog beperkingen. Dit maakt dat het voor veel ondernemers, organisaties en verenigingen niet meer mogelijk om te investeren en om nieuwe activiteiten op te starten, terwijl dat wel belangrijk is voor hun voortbestaan.

De gemeente Geertruidenberg wil hierbij helpen door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor nieuwe activiteiten en initiatieven. Bedrijven, organisaties en verenigingen die een structurele bijdrage leveren aan de lokale culturele infrastructuur en die financiële hulp kunnen gebruiken bij nieuwe initiatieven kunnen hiervoor uiterlijk 24 december 2021 een digitale aanvraag indienen.

Aanvraagformulier indienen

Voor de initiatieven wordt een eigen bijdrage van 25% vanuit de ondernemer, organisatie of vereniging gevraagd. Dit kan ook in de vorm van besteedde uren. Per activiteit is een maximum van € 5000 aan gemeentelijke bijdrage vastgesteld. Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten een aanvraag in te dienen.

Als er meer aanvragen zijn dan dat er budget is dan is de volgorde van binnenkomst van de aanvragen leidend. Als er budget over is wanneer alle partijen een bijdrage hebben ontvangen, volgen er nieuwe rondes onder dezelfde voorwaarden tot het budget op is.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marjolijn van Oosterhout, beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie, Kunst & Cultuur via M.vanOosterhout@geertruidenberg.nl of 0162 579 583.