Ondernemersregelingen

coronaOok ondernemers in de gemeente Geertruidenberg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De genomen maatregelen vragen veel van iedereen. Van u als ondernemer, van uw medewerkers en onze inwoners. Samen moeten we de huidige coronacrisis het hoofd bieden. Dit doen we door elkaar zoveel mogelijk te helpen, flexibel en creatief te zijn en ondernemerschap in te zetten. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk om in deze moeilijke tijd alert te blijven. Ook vragen wij u nadrukkelijk om de maatregelen van het RIVM na te leven ter bescherming van uw medewerkers. Let daarom goed op uzelf en uw medewerkers en blijf elkaar helpen waar het kan.

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven en de economie draai weer. Het steunpakket gaat economische herstel in de weg zitten en stopt daarom per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiele regelingen lopen door. Kijk hiervoor op Rijksoverheid.nl.

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij de ondernemers en dragen we de culturele en creatieve sector een warm hart toe. Daarom treffen we extra maatregelen om diverse doelgroepen financieel te ondersteunen of te ontlasten. 

Precariobelasting

Over het jaar 2020 en van januari t/m oktober 2021 brengen we geen precariobelasting in rekening voor het gebruik van gemeentegrond bij horecaterrassen. 

Toeristenbelasting

De betaling van toeristenbelasting over het jaar 2020 schorten we op verzoek op tot en met oktober 2021. 

Verzoek indienen

Gemeentelijke belastingen

U kunt als inwoner of ondernemer een verzoek indienen voor opschorting van de betaling van gemeentelijke belastingen. Vervolgens kunnen we de betalingen opschorten tot en met oktober 2021. Nadien maken we met u betalingsafspraken.

Verzoek indienen

Verlenging tijdelijke uitbreiding terrassen en afwijking bestemmingsplan voor de horeca

Horecabedrijven hebben de afgelopen periode gebruik kunnen maken van tijdelijke exploitatievergunningen om de terrassen uit te breiden en een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tent op hun terras. Deze periode is verlengd tot 1 maart 2022. De horecaondernemers met een tijdelijke uitbreiding worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem voor meer informatie contact op met Anouska Golstein via het telefoonnummer 14 0162 of stuur een mail naar bijzonderewetten@geertruidenberg.nl

De tozo is per 1 oktober geëindigd. Zzp-ers en ondernemers die financiele ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de Bbz-regeling, de bijstand voor zelfstandigen.  

 

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle sectoren die met hun bedrijf voor 15 maart 202 ingeschreven stonden in het Handelsregister van KVK. Vanaf TVL Q2 2021 zijn voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 inschreven, die gegevens van 30 juni 2020 het uitgangspunt. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Een ondernemer moet minimaal € 1.500,- vaste lasten hebben in 3 maanden.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 550.000,- voor MKB bedrijven (tot 250 werknemers) en € 600.000,- voor grote ondernemingen (niet-MKB bedrijven).

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met de adviestool op Rvo.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor TVL Q3 2021. En zo ja, hoeveel u kunt verwachten. 

Aanvragen

U kunt de TVL voor het 3e kwartaal van 2021 tot en met 26 oktober, 17.00 uur aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u uw woonlasten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een vergoeding voor een gedeelte van de vaste kosten die u moet maken en die betrekking hebben op het wonen: huur of hypotheekrente en de kosten van gas en energie. 

De TONK is verlengd én verruimd

De TONK, de regeling die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg die door de coronamaatregelen in 2021 aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020, wordt verruimd en verlengd. Het drempelbedrag van 500 euro is verlaagd naar 250 euro. Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking voor de regeling en kan de tegemoetkoming hoger uitvallen.

De verruiming geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens die een inkomensdaling hebben van 25 procent of meer. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd, worden over de verruiming door de gemeente benaderd. Zowel de aanvragen die zijn toegekend als de aanvragen die zijn afgewezen worden opnieuw bekeken. 

Wanneer hebt u mogelijk recht op TONK

U heeft recht op een vergoeding TONK als:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Geertruidenberg in de Basisregistratie personen.
 • U in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen heeft dan in januari 2020.
 • Uw woonlasten zoals de kosten van huur of hypotheekrente (let op: niet de aflossing!), energie en gas over de periode januari 2021 tot en met oktober 2021 minimaal € 250,00 bedragen.
 • Het verlies aan inkomen het gevolg is van de coronamaatregelen.
 • U aan beschikbare geldmiddelen op dit moment minder dan € 31.340,00 heeft. Het gaat hierbij om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en inwonende minderjarige kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • En er is geen andere regeling waarmee u dat kunt oplossen.

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Wilt u controleren of u mogelijk recht hebt op TONK? Vul dan de checklist in. Vul deze checklist eerst in voordat u het aanvraagformulier invult. 

Checklist 

Hoogte TONK-uitkering

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. Om de hoogte te berekenen wordt gekeken naar:

 • de hoogte van uw woonlasten
 • uw inkomen op dit moment
 • eventuele medebewoners met wie u de woonlasten kunt delen
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht)

De TONK-uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij deze als lening is verstrekt.

Controle van uw gegevens

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf, uw gegevens controleren. Daarnaast mag de gemeente bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Vult u daarom de gegevens naar waarheid in.

Voorwaarden en aanvragen TONK 

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Aanvragen is mogelijk met DigiD en eHerkenning.

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 31 oktober 2021

Aanvraag TONK Aanvraag TONK (eHerkenning)

Toestemming van uw (eventuele) partner

Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Uw partner moet hiervoor het Toestemmingsformulier partner invullen. Dit kan zowel met DigiD als eHerkenning.

Toestemming partner Toestemming partner (eHerkenning)

Maatwerk/bijzondere omstandigheden

Komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering, maar heeft u wel problemen met het betalen van uw woonlasten? Neem dan contact met ons op via info@geertruidenberg.nl of het telefoonnummer 14 0162. Dan kunnen we kijken of u op basis van een individuele beoordeling alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of dat er mogelijk andere regelingen zijn waarvoor u in aanmerking komt.

Met ingang van 25 september is de 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals in cafés, restaurants en sportkantines, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

 • Coronatoegangsbewijs verplicht
 • Gezondheidscheck verplicht
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers
 • Entertainment, zoals live muziek, toegestaan. Hier gelden wel de reguliere voorwaarden van de gemeente. U dient hiervoor 2 weken voorafgaand een melding incidentele festiviteit in te dienen. 
 • Reguliere openingstijden voor afhalen en laten bezorgen.

Gaat het niet zo goed met uw bedrijf, heeft u vragen over uw financiële situatie of ervaart u financiële problemen waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u hulp krijgen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de gemeente. De medewerkers van het IMK staan klaar voor u als ondernemer. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 155 “help een bedrijf”. Samen met u kijkt het IMK waar zij u kan ondersteunen zodat uw situatie verbetert, de bedrijfsvoering kan worden doorgezet of schulden bij beëindiging beperkt blijven. Voor u is deze hulp gratis. Indien nodig verwijst het IMK u door naar andere organisaties of naar de gemeente voor schuldhulp.

Wanneer u liever zelf op zoek gaat naar een oplossing, neem dan een kijkje op een van de volgende websites:

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. 

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten de Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Neem voor meer informatie of aanvraag contact op met de gemeente via 140162. 

Vanaf 2021 is er ook de mogelijkheid voor heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer. Met deze nieuwe mogelijkheid ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als (tijdelijk) werknemer in loondienst. Alle zelfstandigen kunnen voor advies over mogelijkheden in de toekomst bij ons terecht. Wij inventariseren graag samen met u of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, bemiddeling richting werk, heroriëntatie op uw toekomst. U kunt uw mogelijkheden vrijblijvend verkennen.

 • Plan een vrijblijvend gesprek in om de mogelijkheden te bespreken door een mail te sturen naar info@geertruidenberg.nl(t.a.v heroriëntatie zelfstandig ondernemers) of neem contact op met de klantmanager Bbz via tel 140162.

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162 of per mail via n.dekort@geertruidenberg.nl.

Als blijkt dat de landelijke regelingen niet toereikend zijn voor u als ondernemer of zzp-er of niet op u van toepassing zijn, dan kunnen wij samen met u kijken naar een voor u passende oplossing. Het college van B&W ondersteunt u als ondernemer of zzp’er graag, binnen de mogelijkheden die wij hiervoor hebben. Eén van de maatregelen die wij al hebben doorgevoerd is dat er op dit moment geen betalingstermijn voor facturen wordt gehanteerd. Alle facturen worden per omgaande betaald.

Als u vragen heeft, of met ons wilt kijken naar een passende oplossing, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of N.dekort@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over het uitstellen van het betalen van belastingen of uitstel van betaling van huur van gemeentelijke gebouwen.