Ondernemersregelingen

coronaOndernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Een aantal van deze regelingen loopt nog. Kijk voor een volledig overzicht van de landelijke regelingen op Rijksoverheid.nl.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij de ondernemers en dragen we de culturele en creatieve sector een warm hart toe. Daarom treffen we extra maatregelen om diverse doelgroepen financieel te ondersteunen of te ontlasten. 

Precariobelasting

Over het jaar 2020 en 2021 brengen we geen precariobelasting in rekening voor het gebruik van gemeentegrond bij horecaterrassen. Voor 2022 worden de precariobelastingen ook kwijtgescholden zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn voor horecaondernemers.

Gemeentelijke belastingen

Zolang de maatregelen in strijd tegen het coronavirus gelden, kunnen ondernemers en inwoners een verzoek indienen voor opschorting van de betaling van gemeentelijke belastingen. Vervolgens kunnen de betalingen worden opgeschort. Nadien worden betalingsafspraken gemaakt met betreffende inwoners/ondernemers. 

Verzoek indienen

Verlenging tijdelijke uitbreiding terrassen en afwijking bestemmingsplan voor de horeca

Horecabedrijven hebben de afgelopen periode gebruik kunnen maken van tijdelijke exploitatievergunningen om de terrassen uit te breiden en een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tent op hun terras. Deze periode is verlengd tot 1 oktober 2022. De horecaondernemers met een tijdelijke uitbreiding worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem voor meer informatie contact op met Anouska Golstein via het telefoonnummer 14 0162 of stuur een mail naar bijzonderewetten@geertruidenberg.nl

Kwijtschelding huur sportverenigingen

Door de aanhoudende coronamaatregelen kunnen sportverenigingen hun diensten niet of niet volledig aanbieden. Voor de periode dat we als gemeente een aanvraag voor de TVS regeling kunnen doen, wordt de huur aan verenigingen kwijt gescholden.

Gaat het niet zo goed met uw bedrijf, heeft u vragen over uw financiële situatie of ervaart u financiële problemen waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u hulp krijgen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De medewerkers van het IMK staan klaar voor u als ondernemer. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 155 “help een bedrijf”. Samen met u kijkt het IMK waar zij u kan ondersteunen zodat uw situatie verbetert, de bedrijfsvoering kan worden doorgezet of schulden bij beëindiging beperkt blijven. Voor u is deze hulp gratis. Indien nodig verwijst het IMK u door naar andere organisaties of naar de gemeente voor schuldhulp.

Wanneer u liever zelf op zoek gaat naar een oplossing, neem dan een kijkje op een van de volgende websites:

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. 

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162 of per mail via n.dekort@geertruidenberg.nl.