Nieuws en projecten

 • Uitslag Europese Verkiezingen

  Onderstaand vindt u de uitslag van de Europese Verkiezingen van donderdag 23 mei.

 • Milieustraat

  Op zaterdag 27 april is de Milieustraat gesloten in verband met Koningsdag.

 • Op de koffie bij het college op 24 april

  Heeft u een goed idee, een vraag of een tip aan het college? Kom dan op woensdag 24 april op de koffie bij burgemeester Jan Luteijn en wethouder John van Vugt.

 • Open Coffee XL voor alle ondernemers

  In heel het land worden Open Coffees georganiseerd, laagdrempelige netwerken voor ondernemers. Open Coffees in Midden-Brabant organiseren gezamenlijk op 12 april een Open Coffee XL bij Rabobank Amerstreek in Oosterhout.

 • Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

  Gisteravond (20 maart 2019) zijn de stemmen van de Provinciale Verkiezingen en Waterschapsverkiezingen geteld. Daarna volgde een controle bij het centraal stembureau in het gemeentehuis. Bij deze controle bleek dat bij één stembureau een verschil zat tussen het aantal uitgebrachte stemmen en stembiljetten.  Vanwege het late tijdstip is besloten om de werkzaamheden donderdagochtend te hervatten. Inmiddels is het aantal uitgebrachte stemmen en stembiljetten kloppend en maken we de definitieve uitslagen bekend.

 • Afsluiting kruising Stadsweg - Amerweg op 25 maart

  Ter hoogte van de kruising Stadsweg-Amerweg zitten in de rijbaan enkele gaten in het asfalt. Op 25 maart repareert Strukton Civiel B.V. deze schade. Hiervoor wordt ter plaatse van de kruising de bestaande deklaag volledig gefreesd. Vervolgens wordt een nieuwe deklaag aangebracht.

 • Nieuwbouw Prisma aan de Theresiastraat

  De woningen en het activiteitencentrum van Prisma aan de Theresiastraat zijn verouderd. Daarom wil Prisma op deze locatie een nieuw gebouw plaatsen voor wonen, zorg en ondersteuning. Hier komt meer ruimte voor individuele bewoning.

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen

  Op donderdag 28 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen weer bij u in de bus. In deze envelop vindt u ook de WOZ-waarde van uw woning, pand of ander onroerend goed. Heeft u zich voor 1 februari aangemeld op MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag en de WOZ-waarde digitaal.
 • Controles alcoholmisbruik jongeren

  De politie gaat tijdens carnaval streng controleren op het gebruik van alcohol onder jongeren. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet roken en geen alcohol nuttigen of bij zich hebben.

 • Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder stap dichterbij

  Op 20 december ondertekende minister Van Nieuwenhuizen het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) van het project A27 Houten – Hooipolder. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting de volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. De werkzaamheden starten in 2022.

 • Aanpassing fietspad - parkeerterrein Lidl Raamsdonksveer

  Om de verkeersveiligheid op het parkeerterrein bij de Lidl in Raamsdonksveer te verbeteren neemt de gemeente een aantal maatregelen. De werkzaamheden starten in januari en worden gefaseerd uitgevoerd. Een exacte datum is nog niet bekend. De gemeente plaatst vooraankondigingsborden bij het parkeerterrein.

 • Verkoop Hermenzeil uitgesteld

  Eerder maakten we bekend dat de verkoop van watersport- en recreatiecentrum Hermenzeil op 30 november start. In de raadsvergadering van 29 november is besloten om de verkoop uit te stellen.

 • Bedankt ondernemers!

  Beste ondernemers, hartelijk dank voor jullie lef, ambitie, passie en doorzettingsvermogen!

 • Denk en praat mee over levendigheid

  In het raadsprogramma 2018-2022 is levendigheid in de centra van Geertruidenberg en Raamsdonksveer een speerpunt. Wij nodigen u als ondernemer graag uit om met ons in gesprek te gaan en met ons mee te denken. 

 • Nieuw Dombosch vraagt forse investeringen!

  Bent u benieuwd of dat de uitkomst is van de sessies met ondernemers en omwonenden over de toekomst van bedrijventerrein Dombosch? Op 9 oktober lichten we een tipje van de sluier op!

 • Officiële bekendmaking incidentele festiviteit

  Er is een kennisgeving incidentele festiviteit gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). 

 • Jaarrekening Geertruidenberg: zichtbare resultaten en positief saldo

  De gemeente sluit het jaar 2017 waarschijnlijk af met een positief saldo van €662.000. Het uiteindelijke resultaat over 2017 hangt af van de definitieve kosten op het gebied van de jeugdzorg.

 • Praat online mee over Dombosch

  Programma OmgevingswetHoe denkt u over de toekomst van bedrijventerrein Dombosch I en II? Vindt u dat er meer ruimte moet komen voor groen, water, wandel- en fietsroutes? Of juicht u duurzaamheid op Dombosch toe? We vragen u om uw mening te geven door het invullen van tien stellingen. Dit kan op ons online platform geertruidenberg.ikpraatmee.nl.

 • Geef uw mening over Dombosch

  Dombosch Werkt!In mei organiseren we twee bijeenkomsten om te horen wat uw wensen en ideeën zijn over het bedrijventerrein Dombosch.  Op maandag 7 mei gaan we in gesprek met de ondernemers. Op dinsdag 8 mei met omwonenden en andere geïnteresseerden. Ondernemers die op 7 mei niet kunnen komen, zijn ook op 8 mei welkom.

 • Dombosch Werkt! - van bestemmingsplan naar omgevingsplan

  Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere de VOG, kijken hoe we het Omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

 • Werkzaamheden Keizersdijk

  De laatste fase van de werkzaamheden aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer is  aangebroken. Deze werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een zebrapad bij de inrit van de minirotonde. Daarnaast wordt een verkeerskundige knip gerealiseerd tussen Keizersdijk 19 en 25.

 • De gemeente Geertruidenberg koopt jachthaven Hermenzeil

  Persgesprek 27 november over de aankoop van jachthaven HermenzeilDe gemeente Geertruidenberg maakt van jachthaven Hermenzeil weer een veilige plek. Om dit te bereiken heeft de gemeente de failliete jachthaven gekocht om de boel eerst op orde te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie en ontwikkeling gestopt en het beheer genormaliseerd waardoor op termijn een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt. Met deze bijzondere aankoop is het mogelijk om direct preventief in te grijpen en wordt erger voorkomen. Hieraan ligt een unieke samenwerking als één overheid van provincie en gemeente ten grondslag om criminele ontwikkelingen in de kiem te smoren. De toekomstige eigenaar zal dan ook streng worden getoetst in het kader van de wet Bibob. Komende periode wordt gebruikt om het verkoopproces vorm te geven.

 • Theek 5 voor startende ondernemers

  Vrijdag 17 november is het ‘Dag van de Ondernemer’. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daar dragen Bibliotheek Theek 5, Rabobank Amerstreek en gemeente Geertruidenberg aan bij. Niet één dag, maar het hele jaar door. Bibliotheek Theek 5 biedt startende ondernemers fijne werkplekken met alle nodige faciliteiten. Een mooie werkomgeving, met alle informatie binnen handbereik en dat gewoon om de hoek. Ondernemers kunnen kosteloos gebruikmaken van de moderne faciliteiten van Theek 5. Het enige dat u wordt gevraagd is een vrijwillige bijdrage in de vorm van een bibliotheekabonnement.

 • Welk bedrijf wint de MVO-prijs Geertruidenberg 2017?

  In de strijd om de MVO-prijs Geertruidenberg 2017 zijn er drie bedrijven genomineerd. Deze tweejaarlijkse wedstrijd is bedoeld voor bedrijven binnen de gemeente, die laten zien dat duurzame winst voor milieu en maatschappij, en gunstige bedrijfseconomische resultaten hand in hand kunnen gaan.

 • Start werkzaamheden fase 3 Gangboord

  De herinrichtingswerkzaamheden van het project Gangboord in Raamsdonksveer lopen volgens planning. De uitvoering is eind september gestart door aannemer Schapers & Zn. B.V.  De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting.

 • Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch

  Er is onvoldoende steun bij de ondernemers op bedrijventerrein Dombosch om per 1 januari 2018 een bedrijveninvesteringszone in te stellen. Bij een Bedrijveninvesteringszone betalen ondernemers in een gebied heffing waarmee zij vervolgens gezamenlijk kunnen investeren in een veilige bedrijfsomgeving. Hiervoor stelde de gemeenteraad op 28 september 2017 de Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018 vast. De verordening treedt pas in werking als de formele draagvlakmeting positief is. Dit betekent dat we ondernemers hebben gevraagd een stem uit te brengen voor het wel of niet instellen van een bedrijveninvesteringszone. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn bij de ondernemers.

 • Nieuwe regels voor inkopen en aanbestedingen

  Voor het inkopen van diensten, leveringen en werken hanteert de gemeente Geertruidenberg een aanbestedingsbeleid. Een aanbesteding is een formele procedure waarbij zowel de gemeente als de partijen die zich inschrijven, zich moeten houden aan bepaalde regels. Op 19 september 2017 heeft het college van B&W nieuwe regels voor inkopen en aanbestedingen vastgesteld.

 • Werkzaamheden Gangboord fase 2

  Eind september startte aannemer Schapers & Zn. B.V. met de herinrichtingswerkzaamheden van het project Gangboord in Raamsdonksveer. Het project is opgedeeld in zes verschillende fasen. De werkzaamheden van fase 1, die plaatsvinden in de Hoofdstraat vanaf huisnummer 29 (zijkant Bruna) tot aan het Gangboord, ronden we zaterdag 14 oktober af. Maandag 16 oktober start fase 2 van het project. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting. 

 • Nacht van de Nacht

  Duurzaam GeertruidenbergAls gemeente gaan we duurzaam om met onze verlichting. Dit komt op verschillende manieren tot uiting. Zo gebruiken we straatverlichting met een lange levensduur (zo’n 4.000 stuks), gebruiken we bij vervanging alleen nog maar LED-lampen met dimmers (inmiddels zo’n 1.000 stuks)  en gaat verlichting op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom gedeeltelijk uit na 23.00 uur. We verlichten alleen waar het nodig is.

 • Het was zo’n eer!

  Wendy Kamp over het winnen van de MVO-prijs 2015

  Wendy en Arian Kamp uit Raamsdonk wonnen in 2015 de MVO-prijs van de gemeente Geertruidenberg. Deze tweejaarlijkse wedstrijd is bedoeld voor bedrijven uit de gemeente, die kunnen laten zien dat duurzame winst voor milieu en maatschappij hand in hand kunnen gaan met positieve bedrijfseconomische resultaten. Het melkveebedrijf van de familie Kamp werd voor de prijs aangemeld door hun eigen brancheorganisatie.

 • Een goed plan of initiatief? Meld het ons!

  Heeft u een plannen voor de realisatie van een (nieuwe) woning, startend bedrijf of een ander initiatief, maar vindt u de stap naar de gemeente te groot? Of u heeft zich wel gemeld, maar kreeg u te horen dat we het bestemmingsplan moeten wijzigen waardoor u een grote procedure moet doorlopen? Het kan u weerhouden om uw plannen daadwerkelijk in te dienen. We willen de drempel bij u weghalen en het u makkelijker maken om het alsnog uit te voeren. Daarom nodigen we u uit om uw plannen, van eenvoudig idee tot uitgebreid projectplan, met ons te delen.

 • Herinrichting Gangboord

  Op maandag 25 september start aannemer Schapers & Zn. B.V. met de herinrichtingswerkzaamheden in het Gangboord in Raamsdonksveer. Hiermee willen we het gebied aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. De werkzaamheden zijn opgedeeld in zes verschillende fasen. De verdeling vindt u in het kaartje hieronder. Fasen 1 t/m 3 zijn naar verwachting begin december afgerond. De uitvoering van fasen 4 t/m 6 staat gepland in het voorjaar van 2018.

 • Kunnen wij u van dienst zijn?

  Startende ondernemers dragen enorm bij aan de economische groei in deze regio. Als ondernemer heb je met veel verschillende aspecten te maken. Van sales tot belastingen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als gemeenten zijn we trots op onze ondernemers. Daarom  organiseren wij drie workshops waarbij je als jonge ondernemer kunt leren van de ‘oude rotten’ uit het vak.

 • Acquisitie gemeentegids 2018-2019

  Deze week start de acquisitie voor de (papieren) Gemeentegids 2018-2019. De acquisitie wordt gedaan door de heer Toon van der Heijden namens Lokaal Totaal. 

 • Modder op de weg

  Het oogstseizoen staat op het punt te beginnen. Voor agrariërs en loonwerkers is dit een periode van hard werken. Dit betekent ook dat de kans op verkeersonveilige situaties rond boerderijen en akkers toeneemt. We doen ons best om te voorkomen dat hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Daarom draaien we samen met provincie Noord-Brabant, ZLTO en politie het project ‘Modder op de weg’.

 • Precariobelasting voor nutsbedrijven

  In onze gemeente zijn sinds 1 januari 2017 de regels voor het heffen van precariobelasting aangepast. Dit betekent dat de nutsbedrijven, de leveranciers van elektriciteit, gas en water, vanaf deze datum verplicht zijn belasting te betalen voor het gebruik van de openbare grond waarin hun kabels en leidingen liggen.

 • Tijdelijke afsluiting Werfkampenseweg

  Vanochtend, dinsdag 29 augustus, zijn enkele vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden langs de Werfkampenseweg in Raamsdonksveer. De Werfkampenseweg wordt vandaag vanaf 12 en 13 uur tijdelijk afgesloten om de vaten op te ruimen.

 • Informatieavond herinrichting Gangboord

  Op maandag 4 september starten we met de uitvoering van de herinrichting van het Gangboord. Op dinsdag 22 augustus organiseren we samen met aannemer Schapers & Zn BV een informatieavond hierover. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Werkzaamheden Breetweerlaan gestart

  Op 11 augustus is aannemer Gebr. Van Kessel gestart met wegwerkzaamheden op het traject Breetweerlaan, Doornboom en Essenboom in Raamsdonksveer. Op dit traject wordt onder meer het asfalt vervangen. Dit gebeurt ook op de rotondes aan de Julianalaan en Hoevendijk. Tegelijkertijd nemen we verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit geldt met name voor fietsers en voetgangers.

 • Informatieavond toekomstvisie oude haven Raamsdonksveer

  De gemeente Geertruidenberg heeft plannen om de Haven in Raamsdonksveer (tussen het Spant en het Gangboord) te herinrichten. Ook liggen er volop kansen voor de gemeentelijk jachthaven, de locatie ‘Marquart’ en het dorpshuis. Om hier op een juiste manier invulling aan te geven, is er een conceptvisie opgesteld. De conceptvisie, genaamd ‘De oude haven van Raamsdonksveer’, wordt op woensdag 23 augustus gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (inloop vanaf 19.00 uur). U bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

 • Inschrijving MVO-prijs gestart!

  DMVO Prijs Geertruidenberge inschrijftermijn voor de MVO-prijs Geertruidenberg 2017 is van start. Grote, maar zeker ook kleine bedrijven die mee willen doen aan deze tweejaarlijkse wedstrijd, kunnen zich tot 17 september a.s. inschrijven via de website www.mvoprijsgeertruidenberg.nl.

 • Informatieavond werkzaamheden Breetweerlaan

  In week 32 start de gemeente Geertruidenberg met de uitvoering van  het project Breetweerlaan. Gebr. van Kessel B.V. heeft het werk aangenomen. De gemeente is van plan om binnen dit project in de Breetweerlaan, Doornboom en een gedeelte van de Essenboom het asfalt te vervangen. Tegelijkertijd worden er ook diverse verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren. Op maandag 7 augustus organiseren we samen met aannemer Gebr. Van Kessel B.V. een informatieavond. Geïnteresseerden en omwonenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 • Positieve beoordeling ondernemersklimaat Geertruidenberg

  In het voorjaar 2017 is onder de ondernemers van Geertruidenberg onderzocht hoe zij het ondernemingsklimaat (Peiling OndernemingsKlimaat/POK) in de gemeente ervaren.

 • Transformeer amercentrale in Biesboschcorridor voor natuur en recreatie

  De gemeente Geertruidenberg zet in op transformatie van het terrein van de Amercentrale naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie. Deze transformatie draagt bij aan de energietransitie en aan de versterking van een van Nederlands mooiste natuurgebieden. 

 • 150 kV-lijn Geertruidenberg-Raamsdonksveer verdwijnt

  HoogspanningsmastMinister Kamp en minister Schultz hebben een besluit genomen over de ligging van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. De ministers hebben het advies van de samenwerkende overheden geheel overgenomen en hebben gekozen voor de noordelijke variant. De gemeente Geertruidenberg is verheugd met dit besluit. Het betekent namelijk dat de huidige 150 kV hoogspanningsverbinding over de woonkernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg verwijderd wordt. Dit zorgt voor een forse kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de gemeente.

 • Herinrichting Gangboord

  We werken in het centrum van Raamsdonksveer aan een flinke metamorfose. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de openbare ruimte en hebben Heereplein, Hoofdstraat, Anker en Vrijheidsstraat een nieuwe uitstraling gekregen. De volgende stap is de herinrichting van het Gangboord. Op maandag 25 september startte aannemer Schapers & Zn. B.V. met de werkzaamheden.

 • Bestemmingsplan Fort Lunet definitief akkoord

  De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het bestemmingplan Fort Lunet. Eerder oordeelde de Raad van State dat de gemeente Geertruidenberg het onderdeel parkeren onvoldoende had gemotiveerd in het bestemmingsplan. De aanvullende motivering van de gemeente bleek nu voldoende.

 • Peiling ondernemingsklimaat

  In de week van 13 maart kregen alle ondernemers in de gemeente Geertruidenberg een brief  met daarin de uitnodiging om deel te nemen aan de ‘Peiling ondernemingsklimaat’ (POK). De gemeente heeft al veel reacties ontvangen. Heeft u als ondernemer de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan vóór 1 mei 2017.

 • Als lokale ondernemer zaken doen met de gemeente? Meld u aan!

  Voor het inkopen van diensten, leveringen en werken hanteert de gemeente Geertruidenberg een aanbestedingsbeleid. Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels. Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag in aanmerking komen voor een opdracht van de gemeente? Dan nodigen we u graag uit om zich in te schrijven. Er zijn verschillende manieren waarop u uw interesse kenbaar kunt maken.