Nieuws en projecten

 • Werkzaamheden Keizersdijk

  De laatste fase van de werkzaamheden aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer is  aangebroken. Deze werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een zebrapad bij de inrit van de minirotonde. Daarnaast wordt een verkeerskundige knip gerealiseerd tussen Keizersdijk 19 en 25.

 • De gemeente Geertruidenberg koopt jachthaven Hermenzeil

  Persgesprek 27 november over de aankoop van jachthaven HermenzeilDe gemeente Geertruidenberg maakt van jachthaven Hermenzeil weer een veilige plek. Om dit te bereiken heeft de gemeente de failliete jachthaven gekocht om de boel eerst op orde te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie en ontwikkeling gestopt en het beheer genormaliseerd waardoor op termijn een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt. Met deze bijzondere aankoop is het mogelijk om direct preventief in te grijpen en wordt erger voorkomen. Hieraan ligt een unieke samenwerking als één overheid van provincie en gemeente ten grondslag om criminele ontwikkelingen in de kiem te smoren. De toekomstige eigenaar zal dan ook streng worden getoetst in het kader van de wet Bibob. Komende periode wordt gebruikt om het verkoopproces vorm te geven.

 • Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch

  Stichting BIZ Dombosch wil op bedrijventerrein Dombosch een bedrijveninvesteringszone (BIZ) realiseren. Bij een Bedrijveninvesteringszone betalen ondernemers in een gebied heffing waarmee zij vervolgens gezamenlijk kunnen investeren in een veilige bedrijfsomgeving. Hiervoor stelde de gemeenteraad op 28 september 2017 de Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018 vast. De verordening treedt pas in werking als de formele draagvlakmeting positief is. Dit betekent dat we ondernemers vragen een stem uit te brengen voor het wel of niet instellen van een bedrijveninvesteringszone.

 • Herinrichting Gangboord

  We werken in het centrum van Raamsdonksveer aan een flinke metamorfose. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de openbare ruimte en hebben Heereplein, Hoofdstraat, Anker en Vrijheidsstraat een nieuwe uitstraling gekregen. De volgende stap is de herinrichting van het Gangboord. Op maandag 25 september startte aannemer Schapers & Zn. B.V. met de werkzaamheden.

Archief