Nieuws en projecten

  • Geef uw mening over Dombosch

    Dombosch Werkt!In mei organiseren we twee bijeenkomsten om te horen wat uw wensen en ideeën zijn over het bedrijventerrein Dombosch.  Op maandag 7 mei gaan we in gesprek met de ondernemers. Op dinsdag 8 mei met omwonenden en andere geïnteresseerden. Ondernemers die op 7 mei niet kunnen komen, zijn ook op 8 mei welkom.

  • Dombosch Werkt! - van bestemmingsplan naar omgevingsplan

    Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere de VOG, kijken hoe we het Omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

  • De gemeente Geertruidenberg koopt jachthaven Hermenzeil

    Persgesprek 27 november over de aankoop van jachthaven HermenzeilDe gemeente Geertruidenberg maakt van jachthaven Hermenzeil weer een veilige plek. Om dit te bereiken heeft de gemeente de failliete jachthaven gekocht om de boel eerst op orde te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie en ontwikkeling gestopt en het beheer genormaliseerd waardoor op termijn een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt. Met deze bijzondere aankoop is het mogelijk om direct preventief in te grijpen en wordt erger voorkomen. Hieraan ligt een unieke samenwerking als één overheid van provincie en gemeente ten grondslag om criminele ontwikkelingen in de kiem te smoren. De toekomstige eigenaar zal dan ook streng worden getoetst in het kader van de wet Bibob. Komende periode wordt gebruikt om het verkoopproces vorm te geven.

Archief