Nieuws en projecten

  • Jaarrekening Geertruidenberg: zichtbare resultaten en positief saldo

    De gemeente sluit het jaar 2017 waarschijnlijk af met een positief saldo van €662.000. Het uiteindelijke resultaat over 2017 hangt af van de definitieve kosten op het gebied van de jeugdzorg.

  • Dombosch Werkt! - van bestemmingsplan naar omgevingsplan

    Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere de VOG, kijken hoe we het Omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

Archief