Bestemmingsplan

Als u uw bedrijf wilt uitbreiden dan moeten wij uw plannen toetsen aan het geldende bestemmingsplan. U kunt (nieuwe) bestemmingsplannen online inzien op de website Ruimtelijke plannen.

Kunt u een bepaald bestemmingsplan niet vinden dan kan een medewerker van de Gemeentewinkel u helpen. Deze kan u ook helpen bij het indienen van een verzoek voor ontheffing of wijziging.