Detailhandel en verkoop

Informatie over ontheffing winkeltijden, standplaatsvergunning en venten.

Als u uw winkel geopend wilt hebben buiten de wettelijke openingstijden, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Schriftelijk verzoek

U kunt uw verzoek schriftelijk en voorzien van handtekening aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. In uw verzoek geeft u aan om welke winkel het gaat, het adres en op welke datum u uw winkel langer geopend wilt hebben. Ook geeft u de gewenste eindtijd aan.

Stuur uw verzoek schriftelijk met handtekening naar bij het college van burgemeester en wethouders:Postbus 10001, 4940 GA in Raamsdonksveer.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het college van B&W neemt binnen acht weken een beslissing op uw verzoek.

Wilt u producten, etenswaren of diensten verkopen in de open lucht of aan de weg? Bijvoorbeeld vanuit een kraam, wagen of tafel waar u langer dan tien minuten verblijft? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor een standplaats op een weekmarkt, evenement of braderie heeft u geen standplaatsvergunning nodig. 

Venten is het aanbieden, verkopen  of afleveren van producten en diensten aan huis, aan de weg of op een andere openbare plaats. Het afleveren van goederen van een winkel, door de winkelier, valt hier niet onder.