Noodfonds

We hebben op dit moment te maken met hoge inflatie, prijsstijgingen en sterk oplopende energieprijzen. Inwoners hebben steeds meer moeite om de energierekening te betalen. Er is nú hulp nodig. Daarom komt de gemeente Geertruidenberg een noodfonds van €500.000 om inwoners te ondersteunen.

Het tijdelijk noodfonds Geertruidenberg is er voor inwoners die geldproblemen krijgen door de stijging van energieprijzen. Voor inwoners met lage inkomens zijn er al diverse regelingen. Maar ook inwoners met een middeninkomen lukt het steeds vaker niet om rond te komen door de stijgende energieprijzen.

Komt u niet in aanmerking voor andere regelingen voor lage inkomens? Dan kunt u misschien eenmalig gebruik maken van ons noodfonds. Natuurlijk is dit niet een oplossing voor de lange termijn. Daarom brengen wij u na uw aanvraag ook in contact met een budgetcoach. De coach kijkt met u op welke uitgaven u nog kunt besparen of hoe u meer inkomen kunt genereren. Daarnaast kijkt de budgetcoach of het verduurzamen van uw woning een optie is om structurele kosten te kunnen verlagen. Zodat u grotere geldproblemen voorkomt.

De hoogte van de bijdrage is €1300. U kunt dit één keer aanvragen

Op basis van het budgetcoachtraject kan dit bedrag in sommige situaties verhoogd worden tot maximaal één keer €2.600. Het bedrag dat u ontvangt is een gift, u hoeft deze niet terug te betalen.

U kunt in aanmerking voor het noodfonds komen wanneer u:

 • 21 jaar of ouder bent en ingeschreven staat in de gemeente Geertruidenberg.
 • een huurovereenkomst of woning op uw eigen naam heeft.
 • een energiecontract op uw eigen naam heeft.
 • dit energiecontract op of na 1 november 2021 is afgesloten. En u nu een hoger tarief betaalt. of hogere energiekosten heeft door een variabel tarief.
 • kunt aantonen dat uw gezinsinkomen tussen 120% tot 200% van de bijstandsnorm heeft (zie tabel). Het gaat hier om het netto maandinkomen inclusief uw vakantiegeld.
 • kunt aantonen dat het totale saldo op de (lopende) bank- en spaarrekeningen van u én uw huisgenoten in de afgelopen maanden is gedaald door hoge energiekosten. Waardoor u nu betalingsproblemen dreigt te krijgen.
 • een eigen vermogen* heeft dat niet hoger is dan:
  • €2000 als u alleenstaand bent
  • €4000 als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont.
   * met vermogen bedoelen we de (spaar)rekeningen en aandelen/crypto en obligaties.
 • hulp in de vorm van een budgetcoachtraject accepteert.
 • niet eerder een aanvraag voor het tijdelijk noodfonds indiende. Ook maakt u geen gebruik van een andere landelijke financiële steunmaatregel, zoals de energietoeslag.
 • uw inkomen niet op korte termijn op een andere manier kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door meer uren te werken. Of door zorg- of huurtoeslag aan te vragen als u daarvoor in aanmerking komt.
 • niet een hoge energierekening heeft door illegale activiteiten.
Woonsituatie120% bijstandsnorm200% van de bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.434,79 netto€ 2.391,32 netto
Getrouwd of samenwonend (gezin)€ 2.049,70 netto€ 3.416,16 netto
Alleenstaande (ouder) en u hebt AOW€ 1.596,80 netto€ 2.661,34 netto
Getrouwd of samenwonend en 1 van u of allebei hebben AOW€ 2.168,64 netto€ 3.614,40 netto

 

Het noodfonds is beschikbaar vanaf 4 januari 2023 t/m 31 maart 2023. U kunt de aanvraag uiterlijk op 1 maart 2023 indienen. 

Het aanvragen van het noodfonds regelt u via een online formulier. Wanneer u een partner heeft moet deze het toestemmingsformulier partner invullen. Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig.

Aanvraag indienen Noodfonds Toestemmingsformulier partner

Om het aanvraagformulier in te vullen heeft u in ieder geval nodig:

 • Recente bankafschriften van (lopende) bank- en spaarrekeningen van u en uw huisgenoten van de afgelopen 3 maanden
 • Huurovereenkomst van uw woning
 • Energiecontract op uw eigen naam
 • Loonstroken of bewijsstukken van uw inkomen van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan volgt daarna een gesprek. 

Na het indienen van uw aanvraag nemen wij contact met u op voor een gesprek. Misschien hebben we nog meer informatie nodig, maar dat bespreken we dan met u.

Ik heb niet alle gegevens bij de hand

Vul dan het formulier toch zover mogelijk in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Samen bekijken we dan wat we nog van u nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.

Ik weet niet precies wat ik moet meesturen

Vul dan het formulier toch zover mogelijk in. Wij kijken dan wat we nog van u nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen.

Ik twijfel of ik in aanmerking kom

Weet u na het lezen van de voorwaarden toch niet helemaal zeker of u in aanmerking komt? Bel ons via het algemene telefoonnummer 140162. 

Ik heb geen DigiD (digitale handtekening) en kan daardoor het digitaal formulier niet invullen

Dan kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer 140162. 

Wanneer u de aanvraag niet digitaal met DigiD doet heeft u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart) nodig.

Ik kan het formulier zelf niet digitaal invullen

U kunt dan contact opnemen met het Informatiepunt Digitale Overheid bij Theek5.

Ik wil gebruik maken van het noodfonds maar niet van de hulp van een budgetcoach

De hulp van de budgetcoach is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het noodfonds. Bij uw aanvraag tekent u voor deelname aan het budgetcoachingstraject. Hiermee verplicht u zich om hieraan deel te nemen.

Ik heb nu al flinke geldproblemen die niet op te lossen zijn met het noodfonds. Wat kan ik doen?

Neem in ieder geval contact  met ons op. Wij brengen u dan in contact met onze medewerkers van Schuldhulpverlening. Zij kunnen met u bekijken welke stappen u het beste kunt zetten en eventueel doorverwijzen.

Ik kom niet in aanmerking voor het noodfonds. Zijn er nog andere regelingen waar ik gebruik van kan maken?

Nee, er zijn geen andere regelingen. Wel kunnen we via Schuldhulpverlening of Geldfit inzicht geven in uw financiële situatie. Meer informatie vindt u op onze website.