WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd op ma, 22-02-2021 - 00:00

Op vrijdag 26 februari ligt de aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde op uw deurmat. Heeft u zich voor 1 februari aangemeld op MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag en de WOZ-waarde digitaal. 

Hoe bepalen we de WOZ-waarde? 

We werken met taxateurs. Zij gaan uit van het bedrag dat uw pand kan opbrengen op 1 januari 2020. Hierbij kijken ze onder andere naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. 

Verschil waardering 2021 t.o.v. 2020

Voorgaande jaren werd bij de waardering van woningen uitgegaan van de bruto-inhoud van een pand. Op basis van een wetswijziging dient de waarde vanaf 2022 bepaalt te worden naar de gebruiksoppervlakte van een woning. Geertruidenberg is vanaf 2021 overgegaan naar het waarderen naar gebruiksoppervlakte. Hiervoor zijn alle woningen in de gemeente opnieuw ingemeten aan de hand van bouwtekeningen, luchtfoto’s etc. Uit dit onderzoek is gebleken dat in sommige gevallen de voorheen gehanteerde inhoud van de woning onjuist was. Het kan dan ook zijn dat de waarde meer dan verwacht is gestegen of juist is gedaald. Heeft u het vermoeden dat de huidige gehanteerde gegevens onjuist zijn? Neemt u dan contact op

Heeft u tussentijds verbouwd? 

Heeft u uw pand in 2020 verbouwd? Dan kan dat van invloed zijn op de WOZ-waarde.

Hoe kunt u uw taxatieverslag inzien? 

Op Woz-loket.geertruidenberg.nl vindt u een taxatieverslag.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 

Neem telefonisch contact met ons op via 14 0162. Blijkt dat er een taxateur nodig is om uw vragen te beantwoorden? Dan plannen wij direct een gratis afspraak voor u in.