Wat vindt u van het Beleid voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

Gepubliceerd op wo, 10-11-2021 - 00:00

Regelmatig ontvangen wij vergunningaanvragen voor het plaatsen van een ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. Een voorbeeld hiervan is een buitenunit van een aircosysteem. Om een beter beeld te geven wat de mogelijkheden zijn voor deze installaties hebben we beleid opgesteld. Ontvangen aanvragen toetsen wij aan een aantal voorwaarden in verband met welstand/beeldkwaliteit en erfgoed. Deze voorwaarden gelden voor panden in beschermd stadsgezicht, monumenten, beeldbepalende panden en overige gebouwen in onze gemeente. In het beleid staat ook in welke gevallen kleine airco-units kunnen worden geplaatst, zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. Gezien de belangen van bewoners hoeft binnen bepaalde grenzen vanwege beeldkwaliteit voor zulke units geen vergunning aangevraagd te worden.

Reageren

U kunt het ontwerp van het beleid gedurende 4 weken, van donderdag 11 november 2021 tot en met donderdag 9 december 2021, inzien in de Gemeentewinkel en een reactie daarover indienen. Ook kunt u dit ontwerp inzien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling hierover een inspraakreactie indienen, maar bij voorkeur schriftelijk. Schriftelijke inspraakreacties richt u aan het college van B&W, ter attentie van dhr. R. Celie. Dit kan per email via r.celie@geertruidenberg.nl

Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met dhr. R. Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg, tel. 0162- 57 95 94.