Verkabeling 150kV Hoogspanningsverbinding Geertruidenberg

Gepubliceerd op wo, 17-11-2021 - 00:00

Een deel van de 150 kV-hoogspanningslijn die over Geertruidenberg en Raamsdonksveer gaat, wordt verwijderd en ondergronds gebracht. Samen met Tennet (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Inmiddels loopt de bestemmingsplanprocedure. Op 7 oktober stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast, waarna het van 11 november t/m 23 december 2021 ter inzage ligt in de Gemeentewinkel en in te zien is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Planning

Tennet is in 2021 begonnen met de aanbesteding van de diverse werkzaamheden. In de loop van 2022 zullen alle benodigde aannemers gecontracteerd zijn. Medio 2022 wordt begonnen met het ondergronds aanleggen van de nieuwe 150kV-verbinding. Ook start de gemeente Geertruidenberg met het opstellen van een plan voor de inrichting van de gronden die vrijkomen na het verwijderen van de masten. Omwonenden en andere belanghebbenden zullen we vragen hierover met ons mee te denken. De verwachting is dat dit in de 2e helft van 2022 is. In 2023 verdwijnen de hoogspanningsmasten, zodat in 2024 het project is afgerond.

Kabeltracé

Op onderstaande afbeelding ziet u het kabeltracé voor het ondergronds brengen van de 150kV-kabel. Het groene gedeelte aan de bovenkant is het huidige hoogspanningsnet. Dit komt te vervallen. Ten zuiden en oosten van de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer komt de nieuwe ondergrondse kabel te liggen.

Bestemmingsplan

Figuur 1: Verbeelding uit het bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Op de projectwebsite van TenneT vindt u een duidelijke 3D tracékaart waar de ondergrondse 150kV-kabel in de gemeente Geertruidenberg komt te liggen. Daarnaast vindt u hier een animatiefilm waarin u kunt zien hoe de elektriciteitskabel komt te liggen en waar geboord gaat worden of een open ontgraving plaatsvindt om de kabel de grond in te kunnen krijgen. U vindt de tracékaart en de animatie op: www.tennet.eu/geertruidenberg