Uitbreiding inzamellocaties voor luierafval

Gepubliceerd op

Een van de speerpunten in ons nieuwe afvalbeleid is het sterk kleiner maken van de restafvalstroom. Restafval dat in de grijze kliko terechtkomt, kan namelijk niet gerecycled worden en gaat direct naar de verbrandingsoven. De verwerking van restafval is niet alleen slecht voor het milieu, het kost ons ook veel geld. Het terugbrengen van de hoeveelheid restafval heeft dus ook een positieve invloed op de afvalstoffenheffing. 

Een van de grootste veroorzakers van een hoge restafvalstroom zijn luiers en incontinentiemateriaal. Alleen al in Nederland gooien we jaarlijks een miljard babyluiers weg en tweehonderdduizend ton incontentiemateriaal. Dat is 8% procent van de restafvalberg in Nederland! Dit afval kunnen we echter heel goed circulair verwerken.

Om een gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal nog beter mogelijk te maken, breiden we per 1 januari 2024 het aantal luierinzamelpunten uit. Dit doen we door het plaatsen van containers op verschillende locaties. Luier- en incontinentiemateriaal moet u vanaf deze datum in de daarvoor bestemde witte inzamelzakken in de containers aanleveren. Deze inzamelzakken kunt u afhalen bij kinderdagverblijven, de milieustraat en het gemeentehuis. Medisch afval valt onder restafval en mag niet in de luiercontainer. 

De nieuwe inzamellocaties en informatie over welk afval precies onder luier- en incontinentiemateriaal valt, zijn te vinden op Geertruidenberg.nl/afval-aanbieden.