Transportschaarste TenneT onacceptabel

Gepubliceerd op do, 09-06-2022 - 15:30

TenneT heeft voor Noord-Brabant en Limburg transportschaarste (fase 1a) afgekondigd. Deze transportschaarste betreft zowel afname als teruglevering van elektriciteit. De gevolgen hiervan zijn onaanvaardbaar groot. Nieuwe grootverbruik aansluitingen op het elektriciteitsnet en uitbreiding van bestaande grootverbruik aansluitingen zijn per direct niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor het op grote schaal elektriciteit terugleveren. De economische ontwikkeling en ook de energietransitie in Geertruidenberg komt hiermee meerdere jaren vrijwel volledig stil te liggen.

Gevolgen woningbouw

Ook voor de woningbouw zijn de gevolgen groot. Nieuwe appartementen en appartementengebouwen die op een duurzame manier willen verwarmen met een grote warmtepomp, kunnen niet worden aangesloten. Gezien het ruimtegebrek, de woningnood en de groeiende behoefte aan kleinere woningen is de impact op de woningbouw onacceptabel groot.

Onacceptabele ontwikkeling

“Jarenlange stilstand in onze economische ontwikkeling, verduurzaming en woningbouw is onacceptabel. Het Rijk en TenneT moeten zo snel mogelijk investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet.” – Mike Hofkens, wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid.

Dat de netbeheerders aangeven verrast te zijn door snelle verduurzaming, is onbegrijpelijk. De inzet op de verduurzaming van onder andere de industrie, waardoor er extra energie wordt afgenomen en de sterke toename van de opwekking van duurzame energie was te voorzien. Dit had veel eerder in de investeringsplannen moeten worden opgenomen. De termijnen die genoemd worden voor zowel het congestiemanagementonderzoek, als voor de uitbreidingen van het elektriciteitsnet zijn veel te lang. We gaan er dan ook vanuit dat de investeringen in het net in de regio snel naar voren worden gehaald en versneld worden.

Wethouder Hofkens: Vanuit Geertruidenberg krijgen de aanvragen voor uitbreiding van het elektriciteitsnet, voor zover het ons grondgebied betreft, de hoogste prioriteit. Een goed werkend elektriciteitsnet is van groot belang voor iedereen in onze samenleving. Daarom pleiten we voor snelle oplossingen die op veel draagvlak in de omgeving kunnen rekenen.