Stand van zaken De Schattelijn en Markt 32-38

Gepubliceerd op do, 21-10-2021 - 00:00

Afgelopen jaar zijn we als gemeente samen met u op zoek gegaan naar het beste plan voor cultureel centrum De Schattelijn en Markt 32-38 in Geertruidenberg.

Proces

Een aantal enthousiaste inwoners en ondernemers hebben zich eerder aangemeld om deel te nemen aan het burgerpanel. Het burgerpanel heeft samen met een gemeentelijke selectiecommissie alle ingediende plannen beoordeeld op het gebied van historie, toerisme, cultuur en recreatie en vervolgens een advies uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders

Uit dat advies is een plan naar voren gekomen dat volgens de commissies het beste aansluit bij de intentie van de gemeenteraad om de Markt weer een culturele, toeristische en recreatieve hotspot te laten zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit advies overgenomen. Op dit moment is het college in gesprek met de initiatiefnemers om vervolgens te komen tot een gewogen voorstel aan de gemeenteraad.


Initiatiefnemers en plannen

De initiatiefnemers, Dieuwke en Willem Simonis, zijn in de regio bekend als uitbaters van Restaurant Onze Kerk en boetiekhotel Ons Oude Raadhuis in de gemeente Drimmelen. Het plan van de initiatiefnemers ziet toe op zowel De Schattelijn als Markt 32-38 en voorziet o.a. in een hotel, restaurant en een theater.

Gemeenteraad

Op dit moment is het college nog in onderhandeling met deze partij. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, wordt het resultaat ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles voorspoedig verloopt vergadert de gemeenteraad hierover in december. Als de raad instemt met het voorstel kan de initiatiefnemer aan de slag, zodat de Schattelijn en de Markt 32-38 weer de uitstraling krijgen die past bij de vestingstad Geertruidenberg.