Publieksversie besluitenlijst dinsdag 23 november

Gepubliceerd op wo, 01-12-2021 - 00:00

Prestatieafspraken 2022

De prestatieafspraken 2022 zijn ondertekend door woningcorporatie Thuisvester, Huurdersvereniging

Geertruidenberg en gemeente Geertruidenberg. Hierin zijn afspraken gemaakt over de sociale

huurwoningsector. We zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor jongeren, senioren, spoedzoekers en mensen met een specifieke woon-zorgbehoefte. Naast beschikbaarheid wordt er ook ingezet op betaalbaarheid. We spreken met Thuisvester en de Huurdersvereniging af dat woningen ook in 2022 betaalbaar blijven voor de huurders. Ook zullen er in 2022 acties worden uitgevoerd op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw.

Overige onderwerpen op de agenda van het college van 23 november

  • Benoeming van de leden van het hoofdstembureau voor de kalenderjaren 2022 tot 2026.
  • Verlenging overeenkomst voor social media monitoring en webcare.