Publieksversie besluitenlijst 9 november

Gepubliceerd op wo, 17-11-2021 - 00:00

Bouw vrijstaande woonhuizen op grond voormalig Prisma pand

In 2020 besloot de gemeenteraad dat verschillende Prisma-locaties een andere functie krijgen. Dit geldt ook voor het pand voor dagopvang voor speciaal onderwijs aan de Beethovenlaan in Raamsdonksveer.

Helder Projectontwikkeling kocht de grond en wil de grond verdelen in 9 vrij uit te geven kavels. Op deze kavels kunnen de kopers een vrijstaande woning bouwen. De kopers mogen zelf een architect inschakelen voor het ontwerp van de woning. Wel moet het voldoen aan de regels en randvoorwaarden in het bestemmingsplan.

Aanpassing omgevingsvergunning wagenmakerijmuseum Raamsdonk

Op 18 mei 2021 gaf het college een omgevingsvergunning af voor het oprichten van een wagenmakerijmuseum in Raamsdonk. Hiervoor moet het rijksmonument aan de Bergenstraat 29 verbouwd worden. Verschillende buurtbewoners maakten bezwaar tegen het plan.

De bezwaarschriftcommissie adviseerde de omgevingsvergunning iets aan te passen op basis van de bezwaren. Dit heeft het college gedaan door extra voorschriften toe te voegen aan de vergunning. De voorschriften zorgen ervoor dat het museum kleinschalig blijft. Een voorbeeld is het beperkt toestaan van horeca.

Overige onderwerpen op de agenda van het college van 3 november

  • Statutenwijziging Stichting Bravoo. Openbare basisschool De Radonkel is een van de scholen die onder deze stichting valt.