Publieksversie besluitenlijst 8 november

Gepubliceerd op wo, 16-11-2022 - 14:41

Uittreding Alphen-Chaam en Baarle-Nassau uit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld

Gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken vanaf 2023 geen deel meer uit van de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Alle gemeenten die hier deel van uitmaken moeten hiermee instemmen. Het college van de gemeente Geertruidenberg stemt in met het uittreden en de financiële consequenties die hieraan verbonden zijn.

CA maatregelen energielabelplicht Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer

Het college besloot om energiebesparende maatregelen te nemen voor de Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. We vervangen alle lampen door LED-lampen en vervangen de centrale luchtinstallatie voor een meer energiezuinige variant. De maatregelen leiden tot het energielabel C dat bij wet in 2023 minimaal verplicht is voor overheidsgebouwen. We hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en op deze manieren draagt de gemeente Geertruidenberg ook een steentje bij aan de verduurzaming en het terugdringen van het energieverbruik.

Visie toekomstige werkomgeving

Het college van B&W stelt de visie: Wij zijn trots op het huis van de gemeente vast. Op basis van de visie laat het college van B&W onderzoeken welke behoeften er zijn om de toekomstige werkomgeving vorm te geven. Hiermee werkt het college aan de opdracht rondom huisvesting uit de opgave bestuur en dienstverlening van het coalitieakkoord.