Publieksversie besluitenlijst 6 september

Gepubliceerd op wo, 14-09-2022 - 14:30

Correctie besluit grond Kasteellaan/Vijfhoevenlaan

In een eerder besluit van het college om grond te verkopen  aan de Kasteellaan/Vijfhoevenlaan in Raamsdonksveer is een verkeerde berekening gebruikt om de grondprijs te bepalen. Het college besloot de te hanteren grondprijs voor de grond benodigd voor de bouw van de appartementen vast te stellen op € 121.933,35, conform het Grondprijzenbesluit 2022. Met dit besluit wordt die fout hersteld.

Snippergroenproject

In 2021 is een aantal inwoners van onze gemeente aangeschreven over het gebruik van een strook gemeentegrond. Op 20 juli organiseerden wij een informatieavond in de Geertruidskerk in Geertruidenberg. Tijdens de informatieavond stelden enkele bewoners voor om een uitsterfconstructie te hanteren. De gemeente onderzocht de afgelopen tijd het toepassen van een dergelijke constructie. Uit dit onderzoek bleek dat een uitsterfconstructie niet wenselijk is. Bewoners houden de keuzes uit de volgende opties: 1) huur, 2) koop, 3) beroep op verjaring en 4) teruggeven van de grond.

Overdracht routeactiviteiten naar VisitBrabant

Regio West-Brabant (RWB) verzorgt al een lange tijd het onderhoud en beheer van recreatieve routes in West-Brabant, zoals de fiets- en wandelknooppuntensystemen. Dit onderhoud en beheer van de recreatieve routes wordt per 1 juli 2022 van RWB overgedragen aan VisitBrabant. VisitBrabant is vanaf dat moment verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het op orde houden van de wandel- en fietsknooppuntensystemen. Het netwerk van de West-Brabantse vrijwilligers die een belangrijke rol in beheer en onderhoud speelt, blijft daarbij actief en goed gefaciliteerd.