Publieksversie besluitenlijst 5 april

Gepubliceerd op wo, 13-04-2022 - 00:00

Legaliseren gebruik Bergenstraat 9 Raamsdonk

Op het adres Bergenstraat 9 in Raamsdonk is een klein evenementenbureau aan huis gevestigd. Het werk van het bureau bestaat voor 90% uit kantoorwerkzaamheden. In de overige 10% worden kleinschalige decorwerkzaamheden uitgevoerd in de schuur. Binnen het huidige bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Het college heeft daarom besloten tot een afwijkingsprocedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo), waardoor deze werkzaamheden hier mogelijk zijn.

Principemedewerking verplaatsing Van der Pluijm

Het college heeft besloten tot principemedewerking voor verplaatsing van het bedrijf Van der Pluijm naar de Heulweg-Brandweg in Geertruidenberg. Deze gronden zijn hiervoor geschikt. In 2017 verleende het college principemedewerking voor uitbreiding van Van der Pluijm aan de Kartuizerstraat in Raamsdonksveer. Het bedrijf zelf verwacht dat de bedrijfsverplaatsing naar de Heulweg een meer toekomstbestendige situatie gaat opleveren. Het nieuwe plan sluit aan bij de visie van gemeente en provincie voor dit gebied. Behoud van groen en zonneweides in het gebied blijven hier nog steeds tot de mogelijkheden behoren.

Prioritering woningbouwprojecten

Van januari 2022 tot aan de invoering van het nieuwe Programma Wonen (verwacht eind 2022), wordt er door onze gemeente een prioriteringslijst gebruikt voor woningbouwontwikkelingen. De lijst zorgt ervoor dat we als gemeente de regie houden op de ontwikkeling van onze woningvoorraad. Bij ontwikkelingen willen we ervoor zorgen dat de juiste aantallen, woningtypes en voor de juiste doelgroepen wordt gebouwd. Projecten waaraan momenteel al wordt gewerkt, lopen door. Projecten die zich nog in de verkenningsfase bevinden en projecten die na april 2022 binnenkomen, nemen we in 2022 niet meer in behandeling. Nieuwe initiatieven wegen we altijd af op de maatschappelijke meerwaarde. Deze aanpak zorgt er ook voor dat de ambtelijke capaciteit beter afgestemd kan worden op de hoeveelheid projecten.

Hoge Veer in beeld voor opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Er zijn met spoed nieuwe opvangplekken nodig voor de opvang van Oekraïners die gevlucht zijn.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Het gaat hierbij niet om crisisopvang, maar om langdurige opvang voor een aantal maanden tot ruim anderhalf jaar. In onze gemeente gaan we hiervoor Het Hoge Veer inzetten. Er zullen afhankelijk van de samenstelling van de groep ongeveer 150 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Het gebouw is door stichting Thuisvester beschikbaar gesteld tot het eerste kwartaal van 2024 en wordt op dit moment in gereedheid gebracht. De verwachting is dat we tegen de zomer de eerste vluchtelingen op kunnen vangen.

Overige onderwerpen

Bekrachtiging besluit opleggen last onder bestuursdwang voor een Renault Trafic en Volkswagen Polo.