Publieksversie besluitenlijst 30 augustus

Gepubliceerd op wo, 07-09-2022 - 14:30

Duurzaamheidslening

De vraag naar duurzaamheidsleningen stijgt flink: om inwoners te kunnen blijven helpen met energie besparen en het verduurzamen van hun woning, wordt de gemeenteraad voorgesteld het budget van

duurzaamheidsleningen te verhogen naar € 600.000,-. Meer informatie over verduurzaming van woningen en de duurzaamheidslening staat op geertruidenberg.nl/duurzaamheidslening.

Eenmalige Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum (inkomen tot 120% bijstandsnorm) ontvangen via de gemeente een energietoeslag. Het kabinet heeft het bedrag van de energietoeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Inwoners die de energietoeslag van € 800,- al hebben ontvangen, krijgen in september automatisch een nabetaling van € 500,-. Inwoners met een inkomen net boven 120% bijstandsnorm die moeite hebben met het betalen van de energierekening, kunnen mogelijk via de individuele bijzondere bijstand een tegemoetkoming aanvragen. Via onze website, digitale nieuwsbrief, social media en De Langstraat informeren we inwoners hierover.

Projectleider verbreding A27

De gemeenteraad wordt voorgesteld een projectleider te blijven inhuren voor de verbreding van de A27. Deze projectleider behartigt onze belangen in dit majeure project van Rijkswaterstaat en coördineert en verbindt de diverse in- en externe betrokken partijen. Tevens fungeert de projectleider voor onze inwoners als een vast, lokaal aanspreekpunt.

Starterswoningen aan de Raadhuisstraat in Raamsdonk

Aan de Raadhuisstraat in Raamsdonk worden op de plaats van de skatebaan 7 nieuwe koopwoningen toegevoegd. De woningen zijn bestemd voor starters. Door het toevoegen van deze woningen wordt er een logische invulling gegeven aan het ‘open einde’ van de Raadhuisstraat. Daarnaast krijgt de huidige skatebaan een nieuwe locatie. Hiermee wordt een mogelijke risicoplek in Raamsdonk omgezet naar kwaliteit.

Tussenvoorziening statushouders

Gemeente Waalwijk biedt gemeenten uit de Veiligheidsregio vanaf september de mogelijkheid gebruik te maken van de tussenvoorziening in Sprang Capelle voor de tijdelijke opvang van statushouders. Gemeenten kunnen hier 4 maanden statushouders huisvesten. Gemeente Geertruidenberg maakt hiervan geen gebruik. Omdat gemeente Geertruidenberg op dit moment al voldoet aan haar taakstelling en wil voorkomen dat statushouders van locatie naar locatie moeten verhuizen. Ook vraagt gebruikmaking van een tussenvoorziening extra capaciteit van onze partners en de ambtelijke organisatie.