Publieksversie besluitenlijst 29 maart

Gepubliceerd op wo, 06-04-2022 - 15:00

Ontwerpparaplubestemmingsplan Wonen

Om het gebruik van woningen door personen die geen huishouden vormen te reguleren heeft het college ingestemd met het paraplubestemmingsplan Wonen. Met dit bestemmingsplan wordt het wonen in woningen gereguleerd. Waarbij een duidelijke invulling wordt gegeven aan de regels over wonen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd en voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.

Subsidietender Welzijn

Inwoners in onze gemeente kunnen met vragen op het gebied van welzijn terecht bij de gemeente, en bij welzijnsorganisaties zoals Trema, MEE en Surplus. De afgelopen jaren neemt het aantal vragen toe, en worden ze ook steeds ingewikkelder. Het gevolg is dat inwoners langer moeten wachten en vaker met verschillende loketten en hulpverleners te maken krijgen. Dat is lastig voor de betreffende inwoners, maar ook voor de organisaties zelf. Het legt een grote druk op de betrokken organisaties waardoor er te weinig tijd overblijft om problemen te voorkomen. Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente besloten om één organisatie te gaan subsidiëren om de belangrijkste welzijnstaken in onze gemeente te vervullen. Deze organisatie wordt in 2022 geselecteerd en gaat deze taken vanaf 1 juli 2023 uitvoeren. Het doel is een verdere verbetering van de dienstverlening aan inwoners. Eventuele veranderingen in de huidige dienstverlening worden zorgvuldig met betrokken inwoners afgestemd.

Didam-arrest

Eind november vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in het “Didam-arrest” dat overheden de uitgifte van onroerend goed en zakelijke rechten niet langer via een-op-eentransacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen.

- Er moet een openbare kennisgeving plaatsvinden van de uitgifte of verhuur van gemeentelijk onroerend goed of vestiging van zakelijke rechten;
- en ingeval er meerdere gegadigden zijn zal er een selectieprocedure volgen.

De website van de gemeente is het aangewezen middel waarop openbare kennisgevingen worden geplaatst. Dit arrest heeft ook gevolgen voor lopende procedures van de gemeente. Geïnventariseerd is welke lopende procedures moeten worden opgeschort om ze in lijn met het “Didam-arrest” te brengen, en welke procedures kunnen worden voortgezet.