Publieksversie besluitenlijst 28 september

Gepubliceerd op wo, 06-10-2021 - 00:00

Zuiderwaterlinie wandelpad

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Deze linie ligt tussen Bergen op Zoom tot Grave. Een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. De afgelopen jaren werkten gemeenten, provincie en waterschappen samen aan een goede basis. Het is nu tijd om het historische verhaal van de Zuiderwaterlinie steeds completer te kunnen maken, is het tijd om de volgende stap te zetten. De nieuwe afspraken vindt u in het ambitiedocument Alliantie Zuiderwaterlinie.

Theresiakwartier

Het stedenbouwkundig plan ‘Theresiakwartier’ is vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor verdere planuitwerking. Wethouder Van Oort sluit namens het college een anterieure overeenkomst af met de projectontwikkelaar voor het Theresiakwartier. In een anterieure overeenkomst worden inhoudelijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de te maken kosten. Nadat deze overeenkomst is afgesloten, start de projectontwikkelaar de procedure op. Onderdeel hiervan is een bestemmingsplanprocedure

Verder heeft het college:

  • Besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van zonnescreens op het Rijksmonument ‘Het Oude Manen- en vrouwenhuis’ in Geertruidenberg. Deze zonnescreens worden hetzelfde als de screens aan de andere kant van het pand.