Publieksversie besluitenlijst 28 maart 2023

Gepubliceerd op wo, 05-04-2023 - 14:30

Convenant Thuis in de wijk

De gemeente Geertruidenberg ondertekent op 29 maart in het kader van het regionaal huisvestingsnetwerk met woningcorporaties, zorgaanbieders en regiogemeenten het convenant Thuis in de Wijk. In het netwerk stemmen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders samen af over de kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingsopgave die voortvloeit uit de ambulantisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Beleidsregels Individuele studietoeslag 2023

Voor studenten met een (structurele) medische bespreking is het niet altijd mogelijk om naast hun studie te werken. Voor deze groep heeft het Rijk een financiële regeling: de individuele studietoeslag. Om het gebruik ervan te stimuleren is de regeling aangepast. Het college heeft beleidsregels met de voorwaarden en uitvoeringsregels van deze regeling vastgesteld. Inwoners kunnen de individuele studietoeslag via de website aanvragen.

Onderzoek naar de omgang met Joods vastgoed in de gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk van 1941-1953

Rond de Tweede Wereldoorlog was er sprake van roof van Joodse bezittingen. Op verzoek van een inwoner heeft het college van B&W een externe opdracht gegeven voor een deskundig onderzoek. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of hiervan ook in onze gemeente sprake was. En wat daarbij de rol van de gemeente was. In 2022 stelde deze deskundige een onderzoeksrapport op over de omgang met Joods vastgoed in de gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk van 1941-1953. Uit dit rapport blijkt dat de gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk niet betrokken waren bij de roof van Joods vastgoed. Het college van B&W heeft kennisgenomen van dit rapport. Het rapport is binnenkort voor iedereen te lezen via de website van de Radboud Universiteit. De nabestaanden van de betrokken Joodse families zijn akkoord met het openbaar maken van het rapport.

Vervangen besturingssystemen bergbezinkbassins

Bergbezinkbassins vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke rioleringssysteem en zijn voorzien van een complex besturingssysteem. De besturingssystemen van de gemeentelijke bergbezinkbassins zijn aan het einde van hun technische levensduur en kunnen niet meer geüpdatet worden. Vervanging hiervan is noodzakelijk en voorzien in de begroting 2023.

Vervangen lichtmasten en armaturen 2023

De gemeente vervangt dit jaar ca. 250 lichtmasten en 500 armaturen (lampen) in de wijk Sandoel. Het gaat om oude masten en armaturen die vanwege ouderdom afgeschreven en aan vervanging toe zijn. De armaturen worden vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De kosten voor deze vervangingsronde bedragen ca. € 450.000. Door het toepassen van energiezuinige LED-verlichting wordt het energieverbruik in de gemeente teruggedrongen. In de komende jaren zal meer openbare verlichting vervangen worden. Hiermee geeft het college invulling aan haar uitgangspunt uit het coalitieakkoord voor een Duurzaam Geertruidenberg.

Overige onderwerpen

  • Principeakkoord Cao Gemeenten 2023
  • Vervanging vrachtwagen
  • Aanbesteding gazonbeheer