Publieksversie besluitenlijst 26 april 2022

Gepubliceerd op wo, 11-05-2022 - 14:30

Evenementen 2022

In 2019 nam de raad het besluit tot een bezuiniging op evenementen. Het college heeft besloten nu niet tot een algehele bezuiniging over te gaan, maar de evenementen deels tegemoet te komen. De gemeente blijft organisaties van evenementen ondersteunen door het uitlenen en bezorgen van materialen. Wel is besloten voortaan minder personeel in te zetten bij evenementen om zo op personeelskosten te besparen. De huidige evenementennota loopt tot 2023. Bij het opstellen van een nieuwe nota wordt de ondersteuning van evenementen opnieuw bekeken.

Overige onderwerpen

VTH jaarverslag 2021 (vergunningverlening, toezicht en handhaving).


3 mei

Op 3 mei was er geen collegevergadering in verband met de meivakantie.