Publieksversie besluitenlijst 21 december 2021

Gepubliceerd op wo, 12-01-2022 - 00:00

Wet inburgering

1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Deze wet heeft als doel om inburgeraars zo snel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving, het liefst via (betaald) werk. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Geertruidenberg beleidsregels opgesteld. Deze maken voor zowel de gemeente als voor de inburgeraar duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten en wat de consequenties zijn als verplichtingen niet worden nagekomen. Deze gaan in vanaf 1 januari 2022 en worden gepubliceerd op overheid.nl en in de Langstraat.

Samenwerkingsovereenkomst OvD-Bz Dongemond

Een gemeente is ten tijde van een incident/ramp wettelijk verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg. Het college van Geertruidenberg besluit om de huidige samenwerking met de gemeenten Drimmelen en Oosterhout, uit te breiden met de gemeente Altena. De gemeenten zetten een poule op voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg. De Officier van Dienst Bevolkingszorg vertegenwoordigt de gemeente bij rampen en crises op de plaats incident. Door samen te werken met andere gemeenten is het mogelijk om op een betaalbare en professionele manier deze taak uit te voeren.

Vlaggenprotocol

Het vlaggenprotocol is aangepast. Hierin is de toren van de Geertruidskerk opgenomen als vlaglocatie. Op deze locatie wordt gevlagd door vrijwilligers.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Inwoners die zich melden bij de gemeente met een financiële vraag of financiële zorgen worden door de gemeente geholpen. Dit geldt ook voor ondernemers die in de gemeente Geertruidenberg gevestigd zijn. De gemeente heeft gespecialiseerde schuldhulp uitbesteed aan de Kredietbank Nederland. Vanaf nu kunnen ook ondernemers met schulden bij hen terecht wanneer zij worden doorverwezen door de gemeente. Per aanvraag bekijkt de gemeente samen met de inwoner welke hulp het meest passend is.

Huisvestingskosten JeugdBescherming Brabant

De jeugdhulpregio’s hebben besloten JeugdBescherming Brabant tegemoet te komen in de huisvestingskosten. De gemeente Geertruidenberg sluit zich aan bij dat besluit.

Tarieven Wmo-begeleiding en huishoudelijk ondersteuning

Het college heeft besloten om de tarieven voor Wmo-begeleiding en huishoudelijke ondersteuning met ingang van 2022 extra te verhogen. Dit mede naar aanleiding van een oproep van de VNG over de krapte in de zorg.

Inrichting voetbalvelden van RFC

Voetbalvereniging RFC maakt gebruik van het gemeentelijk sportpark Raamsdonksveer. Met name de velden aan de zuidzijde worden als slecht ervaren, maar ook aan de noordzijde zijn er problemen met de afwatering. Het college gaat een onderzoek laten uitvoeren naar een mogelijk nieuwe inrichting van de voetbalvelden van RFC. Op basis van dit onderzoek kunnen keuzes gemaakt worden voor bijvoorbeeld het renoveren, afstoten en/of vernieuwen van de sportvelden RFC.

Ontmoetingspunt Raamsdonksveer-Zuid

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen aan een bewonersinitiatief voor het realiseren van een ontmoetingspunt in Raamsdonksveer-Zuid. Door dit initiatief te ondersteunen, sluit het college aan bij het beleidskader Sociaal Domein en volgt het de wens op van de gemeenteraad uit het raadsprogramma. De subsidieaanvraag past tevens binnen het subsidieprogramma Sociaal Domein.

Lokale steunmaatregelen

In de afgelopen weken zijn de maatregelen van het Kabinet in de strijd tegen het coronavirus aangescherpt. De gevolgen hiervan zijn in de hele samenleving te merken, maar een aantal (beroeps)groepen ondervindt veel financiële gevolgen. Het college van B&W besluit om deze doelgroepen te ondersteunen met lokale steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verlengen van tijdelijke terrasuitbreidingen in de horeca en het opschorten van toeristenbelasting.