Publieksversie besluitenlijst 20 december

Gepubliceerd op wo, 11-01-2023 - 14:30

Eenmalige subsidie Ontmoetingspunt Raamsdonksveer-Zuid

Het college heeft besloten om een eenmalige subsidie voor het Ontmoetingspunt Raamsdonksveer-Zuid te verlenen. Vanwege de tegenvallende resultaten is in goed overleg de functie van het ontmoetingspunt inmiddels beëindigd. Binnen de ontwikkelingen in het sociaal domein wordt gekeken of en hoe ontmoetingspunten in de toekomst van meerwaarde kunnen zijn.

Controleprotocol

De accountant dient de jaarrekening van de gemeente te controleren en heeft hiervoor een opdracht gekregen van de gemeenteraad. In het controleprotocol en bijbehorende lijst met wet- en regelgeving geeft de gemeenteraad aan welke wet- en regelgeving de accountant in zijn controle van de jaarrekening 2022 moet meenemen.

21 nieuwe gemeentelijke monumenten erbij

In de gemeente Geertruidenberg worden 21 panden aangewezen als gemeentelijk monument. Voor 39 andere panden in onze gemeente starten we voorjaar 2023 een procedure tot aanwijzing als monument.

Stichtingen en verenigingen Ontmoetingscentrum (OMC) Raamsdonk ontvangen hun subsidie

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Toekomstvisie Ontmoetingscentrum Raamsdonk’ vastgesteld. Middels dit collegebesluit worden de benoemde subsidies verstrekt aan de hurende verenigingen bij het OMC.