Publieksversie besluitenlijst 2 november

Gepubliceerd op wo, 10-11-2021 - 00:00

Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen

Per 1 januari 2022 wordt Beschermd Wonen een taak van alle gemeenten. De maatwerkvoorziening beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zich tijdelijk niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving.

Om Beschermd Wonen goed te organiseren werkt onze gemeente samen met andere gemeenten in de regio. Deze samenwerking wordt nu formeel vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR). Het college vraagt op 16 december aan de Raad toestemming om deze regeling aan te mogen gaan. Als de Raad akkoord is, kan het college een definitief besluit nemen.

Spelregels burgerparticipatie

Regelmatig stelt de gemeente beleid op. Dat kan gaan over de inrichting van een straat, over de subsidie voor een buurthuis of over een bestemmingsplan. De gemeente kan geen beleid maken zonder inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We noemen dit burgerparticipatie. Hiervoor hebben wij nu spelregels opgesteld.

De regels zorgen ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat we doen met de inbreng van betrokkenen als we beleid maken.

In januari 2022 gaan wij in gesprek met de gemeenteraad over de spelregels. Als de raad akkoord gaat gelden de spelregels voortaan voor elk beleidsvoornemen van de gemeente.

Overige onderwerpen op de agenda van het college van 3 november

  • Beleid burgerparticipatie
  • Vaststelling jaarrekening 2020 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg