Publieksversie besluitenlijst 18 april

Gepubliceerd op wo, 03-05-2023 - 14:30

Jeugdbescherming Brabant 2023

In de regio West-Brabant-Oost werkt onze gemeente samen met andere gemeenten om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren kwalitatief goede jeugdhulp krijgt waar dat nodig is. Iedere gemeente draagt financieel bij. Deze bijdrage van de gemeenten wordt onder andere ingezet om een doorontwikkeling te laten plaatsvinden bij een van de gecertificeerde instellingen (GI). GI’s zijn organisaties die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren.