Publieksversie besluitenlijst 12 oktober

Gepubliceerd op wo, 20-10-2021 - 00:00

Nieuwe manier afvalinzamelen hoogbouw

De overgang naar de nieuwe manier van inzamelen is in volle gang. Een van de stappen is het verplaatsen van de ondergrondse containers voor PMD naar de locaties voor appartementen. Het is belangrijk dat alleen de bewoners van de appartementen toegang hebben tot de ondergrondse containers en dat andere inwoners van onze gemeente hier hun afval niet kunnen brengen. Hiervoor brengen we op de containers een toegangscontrolesysteem aan. Dit is hetzelfde systeem als het huidige systeem voor restafval en GFT+E. Inwoners kunnen dus met 1 pas zowel rest-, GFT-E als PMD-afval inleveren.

Inzameling restafval via ondergrondse containers in Geertruidenberg

Een andere belangrijke stap is de aanpassing van de manier waarop we het restafval inzamelen. Op dit moment zamelen we restafval huis-aan-huis in met minicontainers. Dat gaat veranderen. Restafval wordt voortaan ingezameld via ondergrondse containers op centrale plekken in de wijk. We beginnen hiermee in Geertruidenberg. Daarvoor hebben we diverse locaties aangewezen in de hele kern Geertruidenberg. De locaties voor Raamsdonk en Raamsdonksveer volgen later.

Verordeningen en gemeentelijke belastingen 2022

Het college van B&W heeft de verordeningen en tarieven voor de gemeentelijke belastingen aangepast. Deze aanpassingen worden voorgelegd, waarna de raad hiermee kan instemmen. Als dit het geval is, gaan deze verordeningen en gemeentelijke belastingen in met ingang van 1 januari 2022.