Publieksversie 9 mei

Gepubliceerd op wo, 17-05-2023 - 14:30

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeente Geertruidenberg neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om bij een aantal van deze Verbonden Partijen een zienswijze in te dienen. De zienswijzen gaan vooral over het niet doorvoeren van voorgestelde bezuinigingsoperaties. Het standpunt van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft de begrotingen 2024 en de jaarrekeningen 2022 besproken. De gemeenteraad bepaalt de financiƫle bijdrage aan deze instellingen. De instellingen dienen hiervoor een begroting in en leggen verantwoording af van het gevoerde beleid in de jaarrekening. De raad neemt hierover op 29 juni 2023 een besluit.

Bedrijventerrein De Pontonnier

Op bedrijventerrein De Pontonnier zijn meerdere bedrijven gevestigd. In de loop der jaren zijn deze bedrijven gegroeid. Door het op dit moment geldende bestemmingsplan is het voor de meeste bedrijven niet meer mogelijk om te groeien. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk dat het bestemmingsplan vernieuwd wordt, zodat de bedrijven ook de mogelijkheid hebben hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden.