Publieksversie 31 oktober

Gepubliceerd op

Beleidsregels Giftenbeleid 2023

Het college heeft de beleidsregels Giften gemeente Geertruidenberg 2023 vastgesteld. Op deze manier zijn de regels voor het ontvangen van giften door bijstandsgerechtigden helder. Bijstandsgerechtigden mogen per kalenderjaar € 1200,- aan giften ontvangen, zonder gekort te worden op hun bijstandsuitkering. Ook echtparen of belanghebbenden met een gezamenlijke huishouding mogen per kalenderjaar € 1200,- aan giften ontvangen zonder gekort te worden op hun bijstandsuitkering. We publiceren de beleidsregels op overheid.nl.

Verordeningen en tarieven leges 2024

Het college van B&W heeft de legesverordening en tarieventabel aangepast en legt deze voor aan de raad. De raad neemt hierover op 14 december een besluit. Indien de raad instemt met de aanpassingen gaat de legesverordening en de tarieventabel in vanaf 1 januari 2024.

Vervangen riolering Statenlaan

De riolering in de Statenlaan tussen Statenlaan 23 en de Rivierkade is aan vervanging toe. De huidige riolering is in zeer slechte staat en aan het einde van zijn levensduur. Door het vervangen van de oude riolering door een nieuw riolering zorgt de gemeente dat het riool weer goed functioneert en er geen calamiteiten optreden zoals verstoppingen en instortingen.

Wijziging beleidsregels MSNP naar 18 maanden

De looptijd van de regeling waarvan inwoners in geval van schulden onder voorwaarden gebruik van kunnen maken, wordt verkort van 36 naar 18 maanden. Door het verkorten van deze tijd, hebben inwoners met problematische schulden eerder zicht op een schuldenvrije toekomst. Om dit te regelen is het belangrijk dat een aantal regelingen goed op elkaar aansluiten.