Publieksversie 25 juli 2023

Gepubliceerd op wo, 23-08-2023 - 14:30

Financieringsbehoefte 2024 t/m april 2025

Gemeente Geertruidenberg staat over de periode tot medio april 2025 voor een opgave omtrent de financieringsbehoefte van onder andere de sporthal Parkzicht en kind centrum inclusief kinderdagverblijf. Om de investeringen te kunnen financieren is de gemeente Geertruidenberg genoodzaakt in 2024 € 8.000.000 en in 2025 € 6.212.000 lang vreemd geld uit de markt aan te trekken.

Mandatering adjunct-directeur

Het is mogelijk om een klacht in te dienen over het handelen van een medewerker en een bestuursorgaan van de gemeente Geertruidenberg. We geven de adjunct-directeur de bevoegdheid om klachten over het college te behandelen. Hiermee zorgen we ervoor dat de klachten snel en goed afgehandeld kunnen worden.

Verlenging overeenkomst gemeentepolis CZ

Gemeente Geertruidenberg heeft met zorgverzekeraars VGZ en CZ contracten voor de gemeentepolis. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een minimuminkomen. Op 1 januari 2024 loopt het contract met zorgverzekeraar CZ af. Het college heeft besloten het contract met CZ te verlengen. Voor de deelnemers aan de gemeentepolis verandert er dus niets. Zij kunnen in 2024 wederom kiezen tussen een zorgverzekering bij CZ of VGZ.