Publieksversie 14 februari

Gepubliceerd op wo, 08-03-2023 - 00:00

Actieprogramma 2023-2027 Regio West-Brabant

Het college van B&W heeft kennis genomen van het concept Actieprogramma 2023-2027 van de Regio West-Brabant (RWB). Met het Actieprogramma 2023-2027 wil de RWB focus aanbrengen in de ontwikkeling van de regio West-Brabant. Ook vraagt de RWB de aangesloten gemeenten duidelijkheid te geven over de bestuurlijke en ambtelijke inzet om die ontwikkeling verder vorm te geven. Op 15 februari 2023 wordt het Actieprogramma in de regio besproken.

CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college heeft besloten om deel te nemen aan een onderzoek van het CPB naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van de jeugdzorguitgaven. Hiermee krijgt de gemeente inzicht in hoe het beroep op de Wmo en de jeugdzorguitgaven zich op de middellange termijn ontwikkelt.

Voortzetting Rondje den Berg

Er is een nieuwe groep vrijwilligers die de schouders onder de organisatie van Rondje den Berg wil zetten. Het college is blij met deze ontwikkeling. Gemeente Geertruidenberg stelt subsidie beschikbaar aan de door hen op te richten stichting voor het organiseren van het evenement.