Meer dan 1500 garageboxen en 2500 opslagboxen gecontroleerd

Gepubliceerd op vr, 17-12-2021 - 00:00

In 2021 werden in de baroniegemeenten, waaronder gemeente Geertruidenberg, in totaal 14 actiedagen georganiseerd door het Baronie Interventieteam (BIT). Samen met andere gemeenten werken we samen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Controles

Er werd in 2021 onder meer gecontroleerd op opslaglocaties, garageboxen en spookbewoning. In totaal werden er tijdens deze controles 1518 garage boxen gecontroleerd, 279 opslag bedrijfslocaties bezocht, 10 selfstorage locaties met meer dan 2500 boxen aan controle onderworpen. Waaronder twee in Geertruidenberg. Er zijn tijdens deze controles onder meer harddrugs zoals crystal meth en tientallen liters GBL in beslag genomen.

Ook 5 vuurwapens en hennep gerelateerde goederen zoals kweektenten en lampen werden in beslag genomen. In totaal werd er €280.000,- contant geld afgepakt en een Maserati en Ferrari gesignaleerd als mogelijk signaal van ondermijning en nader onderzocht. Hiernaast werden er ook vuurwerk en 66 flessen lachgas in beslag genomen. 4 personen werden aangehouden en illegale bewoning werd beëindigd.

Burgemeester Witte van Geertruidenberg: “Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat er een sterke signaalfunctie uitgaat van de BIT-acties. Naast het verstorende effect van de acties, waarderen veel ondernemers en inwoners het dat we actief zijn en naast hen staan in het voorkomen van ongewenste praktijken.“

             
Verhuurders weerbaar maken

Pandeigenaren kregen tijdens de acties tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook worden ze erop gewezen dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden zonder dat huurders ID-bewijzen hebben overlegd. Daarnaast kregen verhuurders tips over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting.             


Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.