Kosten voor restafval en GFT+e

Gepubliceerd op

De Gemeente Geertruidenberg heeft in 2022 een nieuw afvalbeleid ingevoerd om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. Het verwerken van restafval is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar kost bovendien veel geld.

We zijn vorig jaar in de kernen overgegaan op het gebruik van centraal geplaatste ondergrondse containers voor het inleveren van restafval in plaats van de grijze kliko aan straat. Dat heeft inmiddels geleid tot een daling van 40 kg minder restafval per jaar per inwoner: een succesvol resultaat! Maar we zijn er nog niet. Het doel is om in 2030 meer dan 90% van het afval gescheiden in te zamelen en daarvan meer dan 60% te recyclen.

Om dit doel te bereiken en de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, heeft de gemeenteraad besloten om de afvalstoffenheffing per 1 januari 2025 aan te passen en over te gaan naar gedifferentieerde tarieven (Diftar). Inwoners betalen vanaf 1 januari een vast bedrag per jaar en daarnaast een apart bedrag voor het aanbieden van restafval en GFT+e (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten). Op deze manier heeft u door uw afval goed te scheiden zelf invloed op de hoogte van de kosten. Goed scheiden bespaart u dus geld!

De definitieve tarieven zijn op dit moment nog niet bekend. De raad neemt hierover in juni een besluit, waarna we de tarieven bekendmaken via onze kanalen.

Heeft u vragen? Kijk dan op Geertruidenberg.nl/diftar voor de meest gestelde vragen en antwoorden of neem dan contact met ons op via afval@geertruidenberg.nl of 14 0162.