Jaarrekening 2021

Gepubliceerd op wo, 01-06-2022 - 00:00

In 2021 heeft het coronavirus opnieuw enorme impact gehad op de maatschappij en dus ook op onze gemeente. Gelukkig zagen we de veerkracht uit 2020 ook in 2021 terug in onze gemeenschap en  organisatie. Ondanks alle inzet bleek het niet mogelijk álle doelen te behalen, maar wel de belangrijkste.

Jaarrekeningresultaat van € 1.425.000

We sluiten de jaarrekening 2021 met een (bruto) overschot van € 1.847.000. Dit overschot is inclusief de bedragen die in 2021 zijn overgehouden en waarvan de betaling in 2022 gepland staat. Daarmee komt het netto jaarrekeningresultaat feitelijk op € 1.425.000.

De belangrijkste doelen zijn behaald

Het is gelukt om bijna alle belangrijkste doelen in 2021 te realiseren. Zoals bijvoorbeeld de verkoop van de Schattelijn en de panden Markt 32 t/m 38 in Geertruidenberg, de vaststelling van de omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie en het ontmoetingspunt in Raamsdonksveer-Zuid.

We blijven behoedzaam

De jaarrekening van 2021 laat een flink overschot zien. Toch moeten we behoedzaam blijven, want er is op dit moment een nieuwe dreiging. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor een enorme stijging aan vluchtelingen. Ook wij vangen in onze gemeente vluchtelingen op. Daarnaast zorgt de oorlog voor wereldwijde spanningen waardoor prijzen voor voedsel, grondstoffen en energie hard stijgen. Dit brengt ook voor ons in 2022 grote risico’s met zich mee. De maatschappelijke en financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet in te schatten.

 

Inkomsten 2021Uitgaven 2021