Helpt u ons de bermen te monitoren?

Gepubliceerd op wo, 22-06-2022 - 00:00

Sinds 2021 maaien we de bermen en sloten op een andere, bijvriendelijke manier. We maaien bermen en sloten bijvoorbeeld minder vaak. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier en mens.

Verwacht resultaat

We willen natuurlijk weten of we het gewenste resultaat bereiken. Daarom hebben we in het contract met de aannemer een monitoring opgenomen. We moeten hierbij wel realistische verwachtingen hebben. Wanneer gaat het bijvriendelijk maaien zijn vruchten afwerpen voor bijen en bestuivers? We hebben ons hierin laten adviseren door de universiteit van Wageningen. Zij geven het volgende aan: “Op basis van ervaringen in onderzoeken door het hele land de afgelopen jaren, lijkt het erop dat je op na 3 tot 5 jaar de eerste effecten zou moeten beginnen te zien in het aantal bloeiende plantensoorten in de berm. Na 5 jaar zou dit effect duidelijk aantoonbaar moeten zijn ten opzichte van een regulier beheerde berm. We vinden het daarom belangrijk om het beheer een aantal jaren vol te houden, zonder al te snel conclusies te trekken. Daarnaast is het belangrijk om de bermen te monitoren.

Helpt u ons de bermen te monitoren?

De aannemer organiseert de monitoring van de bermen. Zij voeren de monitoring uit op 125 verschillende locaties, ook in Geertruidenberg. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de inventarisatie. U heeft hiervoor geen specifieke kennis nodig van bijen en bestuivers, wel is het fijn als u kennis heeft van de Nederlandse Flora. Het monitoren betekent het tellen van soorten kruiden en planten. De monitoring vindt plaats tussen 16 augustus en 1 september.

Normaal bestaat de berm hoofdzakelijk uit gras. Door ecologisch te maaien komen er meer kruiden. Dat is vaak te zien in bermen waar veel bloemen staan. Denk aan zuring, margrieten klaver etc. Door meerdere jaren op vaste stukjes de soorten kruiden te tellen weten we of dit meer wordt of niet. Dan weten we ook of het zin heeft voor de bijen. Een berm die alleen uit gras bestaat is niets voor de bijen.

Heeft u interesse om ons te helpen bij de monitoring? Neem dan contact op met Beleidsmedewerker Groen, Natuur en Landschap John Godschalk van de gemeente Geertruidenberg via 14 0162.