Grote belangstelling voor themabijeenkomst 'Alles goed geregeld'

Gepubliceerd op ma, 18-07-2022 - 00:00

Wethouder Adriaan de Jongh, trapte de bijeenkomst af. Daarna gaf Dorien Vonk, Ketencoördinator van Dementienetwerk Breda en omstreken, wat meer uitleg over dementie. Wanneer spreken we van dementie? Hoe kunnen we de verschijnselen van dementie herkennen? En hoeveel mensen krijgen in de toekomst te maken met dementie? Daarnaast werden er beelden getoond van mensen die met dementie leven. Dementie is een proces van jaren dat begrip, ondersteuning en hulp van de samenleving vraagt, zodat mensen met deze aandoening zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.

Tijdens de themabijeenkomst kwamen verschillende dingen aan bod:

  • In bibliotheek Theek5 is een speciale hoek ingericht, de Dementheek. Hier staan boeken over dementie, zowel voor jong en oud. 
  • Notaris Amer benadrukte hoe belangrijk het is om uw wensen kenbaar te maken. Leg in een levenstestament vast te leggen wie u het vertrouwen geeft als u dit zelf niet meer kunt of wilsonbekwaam bent.  Het kan veel rust geven als dit geregeld is.
  • Stichting mentorschap West Brabant vertelde wat een mentor kan betekenen als er geen naasten meer zijn. Dit kan een uitkomst zijn als u zelf niet meer voor uw belangen kan opkomen. Wegens de toenemende vraag aan mentoren zijn vrijwilligers altijd welkom.

Na alle informatie was er voor de aanwezigen gelegenheid om informatie te verzamelen om alles thuis nog eens na te kunnen lezen.

Bij de afsluiting van de avond kreeg wethouder Adriaan de Jongh het “vergeet-mij-niet speldje” uitgereikt door Alzheimer Nederland voor zijn initiatief om de bewustwording rondom dementie in de gemeente te verwezenlijken.

Als werkgroep bewustwording kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst van de dementievriendelijke gemeente Geertruidenberg.

Mocht u na het lezen van dit artikel graag informatie willen over bovengenoemde onderwerpen, kunt u contact opnemen met Annemiek van Ommeren van Trema Welzijn/WOG  op telefoonnummer 0162-520706 of mailen naar info.WOG@trema.org