Gemeente Geertruidenberg start subsidietender Basisvoorziening Welzijn

Gepubliceerd op vr, 08-04-2022 - 14:00

Inwoners in onze gemeente kunnen met vragen op het gebied van welzijn terecht bij de gemeente en verschillende welzijnsorganisaties. De afgelopen jaren neemt het aantal vragen toe, en worden ze ook steeds ingewikkelder. Het gevolg is dat inwoners langer moeten wachten en vaker met verschillende loketten en hulpverleners te maken krijgen. Dat is lastig voor de betreffende inwoners, en ook voor de organisaties zelf. Het legt een grote druk op de betrokken organisaties waardoor er te weinig tijd overblijft om preventief te werken. Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente besloten om één organisatie te gaan subsidiëren om de belangrijkste welzijnstaken in onze gemeente te vervullen.  Deze organisatie wordt in 2022 geselecteerd door middel van een subsidietender en gaat deze taken vanaf 1 juli 2023 uitvoeren. Het doel is een verdere verbetering van de dienstverlening aan inwoners. Eventuele veranderingen in de huidige dienstverlening worden zorgvuldig met betrokken inwoners afgestemd.

Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in deze subsidie is de inhoudelijke informatie over de beoogde basisvoorziening welzijn en de uitvoering van de subsidietender vanaf maandag 4 april beschikbaar op TenderNed

Voor (inhoudelijke) vragen of opmerkingen over de subsidietender wordt verwezen naar de berichtenmodule op Tenderned.nl.