Evenementen in 2023

Gepubliceerd op ma, 12-12-2022 - 00:00

Het afgelopen jaar zijn er weer verschillende leuke en gezellige evenementen georganiseerd. Met nog maar een paar dagen in het jaar 2022 willen we ook nu graag alvast inzicht krijgen in de evenementen die in 2023 mogelijk georganiseerd gaan worden.

Wanneer wij op tijd weten welke evenementen in 2023 plaatsvinden, kunnen we hier rekening mee houden. We kunnen dan de gewenste data reserveren en de inzet van personeel, zoals BOA's regelen. Op deze manier kunnen we samen zorgen voor een geslaagd, maar bovenal veilig evenement.

Meld uw evenement aan voor 1 februari 2023

Bent u van plan een nieuw evenementen te organiseren of heeft u al eens eerder een evenement georganiseerd in onze gemeente en wilt u dat weer doen in 2023? Dan horen wij het graag. Zo kunnen wij uw evenement op de kalender plaatsen en de datum voor u reserveren. Wij verzoeken u dit voor 1 februari 2023 te laten weten.

Hoe doet u een vooraankondiging?

Stuur een e-mail naar bijzonderewetten@geertruidenberg.nl. In deze e-mail vermeldt u het volgende:

  • naam van het evenement
  • soort evenement
  • naam en adres van de organisatie
  • naam en adres van de contactpersoon
  • data en tijden van het evenement
  • verwacht aantal bezoekers
  • doelgroep van uw evenement
  • locatie van het evenement

Bevestiging van uw aankondiging

U krijgt van ons in februari een bevestiging van uw aangegeven data. Zijn er meerdere belangstellenden voor dezelfde data, dan maken wij hierin een afweging. In de ontvangstbevestiging informeren we u ook over het proces, de indieningsvereisten en de directe contactgegevens, zodat we snel met elkaar kunnen schakelen.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

Het aanmelden van uw evenement staat los van het indienen van een vergunningaanvraag. Wanneer u uw evenementenvergunning wilt aanvragen kunt u het digitale aanvraagformulier indienen

Dien uw aanvraag op tijd in

Houdt er rekening mee dat u uw daadwerkelijke aanvraag op tijd indient. De aanvraagperiode voor een vergunning is afhankelijk van het type evenement, de doelgroep en eventuele risico’s. Houdt er ook rekening mee dat de aanvraagperiode voor een melding of een klein evenement minimaal 8 weken bedraagt. Bij een groot evenement is dit 12 weken of langer.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op. U bereikt ons via het algemeen telefoonnummer 14 0162 of via het e-mailadres bijzonderewetten@geertruidenberg.nl