De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd én verruimd

Gepubliceerd op wo, 15-09-2021 - 00:00

De TONK, de regeling die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg die door de coronamaatregelen in 2021 aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020, wordt verruimd en verlengd. Het drempelbedrag van 500 euro is verlaagd naar 250 euro. Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking voor de regeling en kan de tegemoetkoming hoger uitvallen.

De TONK geeft een tegemoetkoming voor iedereen, die door de coronamaatregelen meer dan 25 procent terugval heeft (gehad) in het gezinsinkomen. De regeling geldt dus niet alleen voor ondernemers, werkzoekenden, maar ook voor werkenden, zzp’ers en flexwerkers. De TONK is er voor iedereen die moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten, zoals huur, hypotheekrente, gas en licht. Mochten inwoners moeite hebben met het betalen van andere noodzakelijk kosten, roepen wij hen op om dit aan de gemeente kenbaar te maken. Zodat in het individuele geval kan worden bekeken of de TONK regeling kan worden aangesproken om de inwoner te ondersteunen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan noodzakelijke verzekeringen. De maximale tegemoetkoming TONK per huishouden per maand bedraagt 500 euro.

De verruiming geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens die een inkomensdaling hebben van 25 procent of meer. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd, worden over de verruiming door de gemeente benaderd. Zowel de aanvragen die zijn toegekend als de aanvragen die zijn afgewezen worden opnieuw bekeken.