Achter de Hoeven

Gepubliceerd op

Op woensdag 19 juni hadden we een tweede informatieavond over Achter de Hoeven. Tijdens deze avond praatten we wijkbewoners bij over de plannen. Daarnaast vertelden we hoe het vervolg van dit project eruit zal zien. De presentatie van deze avond kunt u terugvinden via Geertruidenberg.nl/achter-de-hoeven.

Meteen na het zomerreces neemt het college van B&W een besluit over de ontwerpversies van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Achter de Hoeven. Na dit besluit kunt u de plannen inzien en hier uw reactie op geven. Tijdens ‘De raad luistert’ op 29 augustus informeren we de gemeenteraad. Na de periode waarin u de plannen kunt bekijken, passen we de plannen aan op basis van uw reacties. Ten slotte volgt de besluitvorming. Hieronder vindt u een schema van het vervolgproces:

13 aug 2024         Collegebesluit over ontwerpplannen
19 aug 2024         Start inzagetermijn
29 aug2024Gemeenteraadsvergadering ‘de raad luistert’
29 sept2024Einde inzagetermijn
Vanaf 30 sept 2024Verwerken reacties/ aanpassen plannen
4 dec2024Gemeenteraadsvergadering ‘de raad debatteert’
12 dec 2024

Gemeenteraadsvergadering ‘de raad besluit’: 

Vaststelling Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan