A27: nacht- en weekendafsluitingen in juli

Gepubliceerd op

In juli voeren aannemerscombinaties ALSÉÉN en De Groene Waarden in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A27. Hiervoor zijn delen van de A27 drie nachten en twee weekenden dicht. 

Nachtafsluitingen 1-3 juli knooppunt Everdingen - knooppunt Gorinchem

Van maandag 1 juli 22.00 uur tot dinsdag 2 juli 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15 en A2. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N214 en N216 naar de A15. Van dinsdag 2 juli 22.00 uur tot woensdag 3 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A2 en A15. Ook tijdens deze afsluiting wordt lokaal verkeer omgeleid via de N214 en N216 naar de A15. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd tijdens de nachtafsluitingen rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert in deze nacht regulier onderhoud uit, wat onder andere bestaat uit het maaien van de bermen en het leeghalen van de kolken. Dit regulier onderhoud vindt elk half jaar plaats.  

Weekendafsluiting 5-8 juli knooppunt Hooipolder - knooppunt Gorinchem

Van vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Tijdens deze weekendafsluiting asfalteert aannemerscombinatie ALSÉÉN delen van de weg opnieuw of brengt een nieuwe toplaag aan. Ook worden er onderzoek gedaan. Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden gedaan, zodat de weg in goede conditie is en de aannemerscombinaties zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Fietsers en voetgangers hebben tijdens de afsluiting van de A27 tussen Hooipolder en Gorinchem gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en Keizersveerbrug. Zowel de Merwedebrug als de Keizersveerbrug zijn open voor het openbaar vervoer tijdens de weekendafsluiting. Check even goed voor vertrek de actuele dienstregeling van de vervoersmaatschappijen Connexxion en Arriva

Nachtafsluiting 11-12 juli knooppunt Gorinchem - knooppunt Hooipolder

Van donderdag 11 juli 22.00 uur tot vrijdag 12 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Deze nacht voert aannemerscombinatie ALSÉÉN regulier onderhoud uit. Dit regulier onderhoud vindt elk half jaar plaats. Het verkeer richting Breda wordt omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3, A16 en A59 en andersom. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. 

Weekendafsluiting 12-15 juli knooppunt Lunetten - knooppunt Everdingen

Van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 15 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook verzorgingsplaats De Kroon is afgesloten. Houd er rekening mee dat de tussengelegen opritten en verbindingen vanaf de A12 (knooppunt Lunetten) vrijdagavond al vanaf 20.00 uur in fases worden afgesloten. Tijdens deze weekendafsluiting asfalteert aannemerscombinatie De Groene Waarden de weg opnieuw. Ook deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden gedaan, zodat de weg in goede conditie is en de aannemerscombinaties zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Lunetten omgeleid via de A12 en A2. Ook het verkeer richting Nieuwegein en Vianen wordt omgeleid via de A2. Verkeer richting Houten wordt omgeleid via de A12 en afrit 18a (Houten-Oost). Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. 

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van het project Verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbeteren we de A27 Houten – Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug. Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering uit voor het noordelijke gedeelte, tussen knooppunt Houten en knooppunt Everdingen. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte uit, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. 

Meer informatie werkzaamheden A27

Voor actuele informatie over afsluiting en omleiding kijk op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie